Efter en høringsperiode er den endelige vindmølleplan for Norddjurs Kommune klar til endelig politisk godkendelse.