På Randers Byråds møde den 21. februar besluttede et flertal at udsætte beslutningen om fire lokalplaner for nye vindmølleområder, og efterfølgende rejste den borgerlige fløj spørgsmål ved beslutningens lovlighed.