Randers Kommune har gennem 25 år (har jubilæum i år) lovet elever og borgere i Dronningborg en sikker skolevej, samt børn og brugere af Dronningborg Idrætscenter en trafiksikker adgang via en tunnel under den trafikerede Udbyhøjvej.En tunnel, som af økonomi og bedre trafiksikkerhed blev ændret til et billigere lyskryds.Et lyskryds, som af ukendte årsager blev underkendt af politiet.Tager man alle opstillede betingelser fra Vejdirektoratet, er der ingen tvivl om, at betingelserne for en lysregulering er til stede. Spørgsmålet er uklart om Kommunen har kontaktet Vejdirektoratet, og er Vejdirektoratet overhovedet blevet forelagt politiets besynderlige afslag.Hvis alle muligheder var afprøvet og afslaget står til trone, så kunne man tro, at Kommunen ville lave den lovede tunnel, men ak nej.Pengene, som var afsat, spredes til andre (nye) vejprojekter, og hvad sker der så! Ingenting, absolut ingenting.Ikke noget med at finde yderligere midler eller gemme pengene, ak nej, brug rub og stub, og glem løfterne til Dronningborg borgerne gennem 25 år. Problemet er ikke væk. Det lovede projektet gennem 25 år, holder til stadighed for rødt lys. Det kan desværre nøgternt konstateres, at Kommunen ikke har den fornødne vilje til at få den længe påtrængende opgave løst.Der er gået 25 år siden lokalplan 198 blev vedtaget i Randers byråd. Det blev dengang lovet, at der snarest skulle gennemføres en trafiksikker tunnel under Udbyhøjvej ved Dronningborg Idrætscenter.I de 25 år er der vedtaget 4 forskellige lokalplaner. Der har siddet 4 forskellige Borgmestre, der er gået 6 valgperioder, der er opført 387 nye boliger og der er nu yderligere udstykket 149 nye byggegrunde i Dronningborg-området.Dronningborg Idrætscenter der udover Dronningborg Boldklub, i dag også huser Randers Gymnastiske Forening og Idrætsfritidsordning har derfor i dag langt flere brugere end da lokalplan 198, blev vedtaget i Randers byråd i 1986.Derfor er det uforståeligt, at kommunen gennem 25 år har holdt borgerne hen med snak, og at der i den lange periode ikke har kunnet være afsat midler til at løse denne påtrængende opgave. For mig at se, og mange andre forældre/brugere af Skole & Dronningborg Idrætscenter, er dette projekt blevet overhalet indenom mange gange af andre projekter af mindre farlige karakterMange forældre i området er meget utrygge ved at sende deres børn til idræt i Dronningborg Idrætscenter, på den vej som for 25 år siden blev lovet som en trafiksikker skolevej og adgangsvej til et af byens største idrætscentre.Så kære kommune og politikere, giv borgerne i Dronningborg grønt lys, og få det lavet. Tunnel eller lyskryds, det er jeres løfte, og jeres ansvar for at realisere løfterne til borgerne.