Syddjurs Kommune vil muligvis indføre differentieret byggesagsbehandling, det vil sige at man vil forskelsbehandle ansøgningerne.