Af Jens Peter Hansen, Formand for Cyklistforbundet Randers og byrådsmedlem (V)

I Cyklistforbundet Randers deler vi Axel Præstmarks (chefredaktør på Randers amtsavis, red.) begejstring for cykelstier, der næst efter elcykler kan være det bedste tiltag til at få flere til at cykler mere.

For det er jo det, som det drejer sig om: At investere i bedre forhold, så flere vælger at cykle mere, hvilket er en forrygende god forretning for samfundet: For hver bagdel, der flyttes fra sæde til sadel, sparer samfundet 8 kr. i sundhedsudgifter og der bliver bedre plads på vejen og flere ledige P-pladser.

Ærgerligt nok vil de 12 mio. til nye cykelstier ikke gøre en nævneværdig forskel. Flertallet i Randers byråd anser eller accepterer stiltiende cykelstier som en politisk valuta, der primært benyttes til at købe venner i byrådet og stemmer i lokalområdet.

Derfor ses det gang på gang, at konkrete cykelstier vedtages som en del af budgetforlig uden en forudgående faglig analyse. Tag f.eks. cykelbaner langs Højsletvej. Den strækning har aldrig optrådt i de lange prioriteringslister, der er behandlet i fagudvalget. Hvem forestiller man sig vil benytte disse cykelbaner klods op ad bilerne, når eksisterende cykelstier eller fredelige Nordre Fælledvej er kortere uanset hvor du skal hen.

Tilsvarende med cykelstien omkring Fårup. Hvem skal bruge den? Vejen fra Nørbæk gennem Fårup er 300 m kortere, er bedre beskyttet mod blæst og har mere gadelys.

Der kører ca. 1.000 biler heraf 40 lastbiler på vejen mellem Gjerlev og Øster Tørslev. Der kører ca. 9.000 biler heraf 475 lastbiler på Hammelvej mellem Værum og Randers. Men det er mellem Gjerlev og Ø. Tørslev, der bliver lavet dobbeltrettet cykelsti. Hvorfor? Fordi byrådsflertallet ser cykelstier som politisk valuta.

Egentlig kunne vi cyklister være ligeglade – vi cykler jo uanset hvad. Men vi kunne blive mange flere, der bidrager til en grønnere, sundere og sjovere Randers kommune, såfremt byrådet begynder at se cykling som en ligeværdig transportform. Det kan kun gå for langsomt – der er ikke råd til at negligere cyklingens mange fordele.