Den øverste ledelse i Region Midtjylland er atter fuldtallig.

Regionsrådet i Region Midtjylland har godkendt ansættelserne af henholdsvis Jonas Dahl som regionsdirektør og Thomas Larsen som lægefaglig koncerndirektør i Region Midtjylland, oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Jonas Dahl har været konstitueret i stillingen som regionsdirektør i Region Midtjylland siden august 2023, efter at tidligere regionsdirektør Pernille Blach Hansen valgte at sige sin stilling op. Jonas Dahl var inden da hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers.

Jonas Dahl er tiltrådt stillingen som regionsdirektør 1. december.

»Jeg glæder mig til sammen med ledere og medarbejdere i Region Midtjylland at fortsætte det meget meningsfulde arbejde med at løfte vigtige samfundsopgaver som sundhed, højt specialiserede sociale institutioner og regional udvikling til gavn for borgerne i Region Midtjylland. Jeg ser også frem til at videreudvikle mit tillidsfulde samarbejde med regionens mange samarbejdspartnere og politikerne i regionsrådet,« siger han.

Region Midtjyllands nye lægefaglige direktør Thomas Larsen er uddannet cand.med. fra Aarhus Universitet i 1999 og blev i 2007 speciallæge i gynækologi og obstetrik.

Han kommer fra en stilling som lægelig direktør i Sygehus Lillebælt, der omfatter sygehusene i Kolding, Vejle og Middelfart. Inden da var han lægefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland.

»Jeg ser frem til at bidrage til den fortsatte udvikling af sundhedsvæsnet i Region Midtjylland. Sundhedsvæsnet står over for en række udfordringer, som kalder på tæt samarbejde. Både på tværs af sektorer og i høj grad gennem tæt involvering og inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende. Region Midtjylland har dygtige og engagerede medarbejdere, og sammen kan vi både finde nye løsninger og sikre attraktive arbejdsplads med høj trivsel,« siger han.

Thomas Larsen tiltræder stillingen 1. januar.

Direktionen for Region Midtjylland består fra 1. januar af regionsdirektør Jonas Dahl, lægefaglig koncerndirektør Thomas Larsen, koncerndirektør Anders Kjærulff og koncerndirektør Poul Michaelsen.

Stillingen som hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers bliver slået op snarest.

gs