Målsætningen for de såkaldte partnerskabsaftaler i Randers Kommune er nået, det viser en opgørelse for 2010.