”Så har vi ingen steder at gå hen – faktisk!” … sådan svarede Emma på 10 år, da vi spurgte hende, hvad det vil betyde for hende, hvis man valgte at lukke KFUM’s Ungdomsklub fra 1. januar 2012. Men vi beroligede Emma, for vi er overbeviste om, at Byrådet gennemskuer det forslag til ny klubstruktur, som de snart skal forholde sig til.Vi tror på Byrådet i Randers! Vi synes i bund og grund, at de gør et godt stykke arbejde. De forstår at navigere i en skrantende økonomi og fordeler efter bedste overbevisning de midler, regeringen stiller til rådighed. Vi ved, at midlerne er få – og der skal spares.Derfor tror vi på, at man ikke vedtager forslaget som vedrører ungdomsklubberne… Der er nemlig ikke sparet en krone! I forslaget vil man nedlægge de socialministerielle klubber i Randers – herunder også KFUM’s Ungdomsklub. Men politikerne ved godt, at de socialministerielle klubber, er de eneste klubtilbud i kommunen, som åbner dørene for de 10-13 årige. De er klar over, at det at være ung har flyttet sig, så de unge er blevet yngre, at forebyggelse er bedre end helbredelse/straf, at belastningsgraden er særlig stor i Nordbyen og netop derfor har sin berettigelse, at nogle ting, simpelthen er så ”fine”, at man ikke skal udvikle for enhver pris, at relationer nærer og bærer og er omdrejningspunktet for den del af vores medlemmer, som kan kaldes de sårbare unge samt at mangfoldigheden bør bevares ved at tro på værdien af forskellighed. Samtidig ved Byrådet også, at der allerede nu render en gruppe af unge på 12-13 år rundt i midtbyen om eftermiddagen – til stor gene for handlende/butiksindehavere i Randers Midtpunkt, personale og brugere af Hovedbiblioteket, kunder/personale på McDonalds samt brugere af skøjtebanen – simpelthen fordi de ikke har et sted at være unge med hinanden om eftermiddagen. Denne gruppe af unge, har trods alt et aftentilbud – og vi kender dem! Vi ser dem på vores klubaftener og har opbygget stærke relationer til en del af dem og har i den sammenhæng godt samarbejde med andre instanser omkring den unge – herunder også deres forældre. Det vil være ulogisk at fjerne de eneste tilbud de har! Man skulle snarere fokusere på at tilbyde dem et sted i deres lokalområde at være også om eftermiddagen, end at fokusere på at aflive de tilbud der er. Eksempelvis ved at bevare KFUM’s Juniorklub, som også er foreslået lukket, og som sammen med KFUM’s Institutioners øvrige afdelinger udgør en unik helhed.Politikerne ved også, at vi p.t. ikke har bander i Randers, som vi så det tidligere. Det er der en god grund til…I forslaget vil man flytte midler fra de socialministerielle klubber over til ungdomsskolen. Der forslås stordrift med tilbud til de 14-18 årige. Der er ikke noget tilbud til de 10-13 årige i forslaget, og man glemmer de unge, som har særlige behov, men også rettigheder.Men det ved politikerne godt. Derfor er vi helt rolige. Så når Byrådet skal forholde sig til strukturforslaget kan de – ligesom vi – godt se, at forslaget rummer udviklingsmuligheder og nytænkning – for ungdomsskolen! med særligt fokus på aktiviteter og store ungdomskraftcentre – og det kan ungdomsskolen jo så vælge at arbejde videre på – med de midler, de har fået stillet til rådighed.  Men de ved også, at der arbejdes med noget unikt og med særlig fokus på relationer, der nærer og bærer, i de socialministerielle klubber. De underkender ikke det der virker! – og de ved, at brugerbetaling for de sårbare unge og deres familier er en glidebane. De tillader ikke Randers at blive så fattig en kommune, at der ikke er plads til at give alle unge de bedste muligheder! Derfor vil vi ikke græde over forslaget, men i stedet tage det som et skulderklap og anerkendelse for vores arbejde med de unge, når Byrådet beslutter, at bevare de socialministerielle klubber! Og vi vil se frem til fortsat arbejde med netop denne gruppe af unge i KFUM’s Ungdomsklub – også i weekenderne og skolernes lange sommerferie! … og så har Emma på 10 år stadig et sted at være – faktisk!