Syddjurs og Norddjurs kommune er blandt de 38 kommuner, der har fået penge fra den såkaldte nedrivningspulje i Indenrigsministeriet.