Under politiets færdselskontrol 23.-29. maj overtrådte 6.192 loven. 
Heraf kørte 5.850 for hurtigt,  under poltiets færdselskontrol
Færdselskontrollen var en opfølgning på Rådet for Sikker Trafiks hastighedskampagne ”Mit Hjem – Din Fart?”, der startede i uge 18.
Kontrollen blev gennemført på sædvanlig vis ved hjælp af patruljering, kontrolposter og ved hjælp af Automatisk Trafik Kontrol (ATK).
Der blev stoppet i alt 6.448 kørertøjer ved de målrettede kontroller.
Af forseelser kan nævnes:
– 5.850 hastighedsovertrædelser, heraf blev 3.776 målt af Automatisk Trafik Kontrol.
– 141 hastighedsovertrædelser var så grove, at de vil medføre betinget frakendelse af kørekortet.
– 6 kørte spirituskørsel
– 98 havde glemt at spænde sikkerhedsselen
– 10 kørte bil uden at have erhvervet kørekort
– 10 kørte bil, selvom de kørekortet var frakendt.