Der gøres nu et nyt forsøg på at få udvidet villa-området i Dronningborg.