Der er sket et noget usædvanligt tyveri i Vrinners på Mols.