Alling Å skal løbe på den østlige side langs Gl Århusvej, hvis alt går som planlagt. Det godkendte byrådet tirsdag aften.

Randers Kommune arbejder intenst på at genoprette Alling Å efter jordskreddet ved Nordic Waste sidste år.

Men det kræver, at jorden er tør det næste lange stykke tid. Der skal nemlig handles hurtigt, mens jorden er så tør, at man arbejde med det.

Randers Kommune er ved at afslutte arbejdet med at rette op på skaderne fra jordskreddet ved Nordic Waste. Projektet vil være afsluttet, når Alling Å igen kan opnå en god økologisk tilstand, som loven kræver.

Der kan dog være behov for at fortsætte arbejdet med at håndtere overfladevand, der stadig kan være lettere forurenet.

Kommunen har tre forskellige planer for at genoprette Alling Å. De forskellige planer har hver deres risici, omkostninger, afhængighed af andre myndigheder og tidsrammer.

Hvilken løsning skulle politikerne beslutte sig for på byrådsmødet tirsdag aften.

Og det blev den indlysende og indtil videre billigste. For efter nøje overvejelser anbefaler kommunen et hovedscenarie, hvor Alling Å genetableres i ådalen forbi Nordic Waste, men øst for Gl. Aarhusvej.

Arbejdet er baseret på en afværgelov, der giver kommunen ret til at handle hurtigt for at forhindre alvorlig forurening. Kommunen skal fortsætte arbejdet, indtil Alling Å er genoprettet, og der ikke længere er fare for skade på åen og Randers Fjord.

Det er det arbejde, der kommer til at koste skatteborgerne i Randers dyrt og som kan ende i besparelser.

»Der må senere komme en samlet løsning for, hvad der skal ske med det forurenede overfladevand. Jeg har undret mig over, hvorfor vi har kørt så meget overfladevand væk. Hvad gjorde Nordic Waste selv? Har de søgt tilladelse til at lade overfladevandet flyde frit,?« lød det undrende fra Beboerlistens Bjarne Overmark.

»Der var styr på håndteringen af overfladevandet fra området,« lød påstanden fra Jens Peter Hansen (Løsgænger), der lænede sig op af påstanden om at forvaltningen havde styr på det.

»Endelig, endelig er vi kommet frem til, at vi skal finde løsningen for at redde Alling Å,« lød det blandt andet fra Karen Lagoni (S).

I hovedscenariet genoprettes Alling Å i ådalen øst for Gl. Aarhusvej. Det betyder, at jord fjernes fra ådalen, og jorden på Nordic Wastes arealer rettes til en korrekt hældning.

Det viser sig nemlig, at jordskreddet for alvor tog fart, fordi der blev pøset jord på, uden at man sikrede sig, at man ikke overskred den naturlige hældning som bakken havde, da den blev dannet for over 11.000 år siden.

Bakkens hældning er siden blevet ændret, i takt med at der blev gravet plastisk ler af, der er blevet brændt og forarbejdet til letklinker i byggeindustrien siden 1960’erne og frem til 2013. Da Nordic Waste kom til, blev hældningen ændret markant og meget hurtigt, og desværre for meget.

Genopretningen af Alling Å i ådalen forventes at koste mellem 51 og 134 millioner kroner. Det forudsættes, at jordskreddet er stabilt, hvilket det har været i tre måneder indtil nu.

Der tages tiltag for at mindske risikoen for nye jordskred, herunder vandafledning og plantning af græs og træer.

Hvis hovedscenariet ikke er muligt, er der to alternativer: omlægning af Alling Å til Vissing Bæk eller genopretning af Alling Å gennem bakken øst for skadestedet. Disse alternativer har deres egne økonomiske og miljømæssige overvejelser og usikkerheder.

Kommunen anbefaler, at Alling Å genoprettes i ådalen ved Nordic Waste, da denne plan giver de bedste muligheder for at opnå god økologisk tilstand. Hvis byrådet afviser dette på grund af risiko for jordskred, anbefales omlægning til Vissing Bæk.