En sag fra Randers er medvirkende årsag til at der er en lov på vej om kunstig hash.