En langvarig strid mellem Danmarks Naturfredningsforening (DN) Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune omkring Hobro golfbane ser nu ud til at få en ende.Efter at Statsforvaltningen Nordjylland er kommet med en udtalelse omkring kommunens tilsyn med golfbanen, har DN Mariagerfjords golfgruppe besluttet ikke at forfølge sagen yderligere.Det sker selv om Statsforvaltningen, efter foreningens opfattelse, i for høj grad har taget kommunens udtalelser i sagen til efterretning.DN Mariagerfjord har ellers efter eget udsagn i supplerende bemærkninger til Statsforvaltningen påpeget konkrete fejl i kommunens udtalelser.