Møderne i regionsrådet for Region Midtjylland skal være papirløse.Fra nytår må politikerne indstille sig på at skulle undvære den traditionelle papir dagsorden, når de samles for at drøfte akutelle emner.I dag ventes regionsrådet nemlig at vedtage at al dagsordensmateriale kun udsendes elektronisk. Det gælder for møderne i regionsrådet, forretningsudvalget samt rådgivende og midlertidige udvalg. Dog vil politikere som oplever det som en kæmpe omvæltning få mulighed for at få en papirkopi af dagsordenen, men kun i første kvartal af 2012. Der er allerede indledt forsøg med papirløse møder så politikerne gradvist kan vænne sig til den nye arbejdsform. Beslutningen vil give besparelser på porto og trykning – penge som så kan bruges på udstyr til de elektroniske dagsordener.