Randersegnens Boligforening er sat under administration – det besluttede Byrådet på den lukkede del af byrådsmødet i aftesDet betyder, at der indsættes en midlertidig forretningsfører i Randersegnens Boligforening.Frem til udgangen af november får forretningsføreren overdraget alle kompetencer som bestyrelse og den nuværende forretningsfører har haft. Forretningsføreren skal så referere til Randers Kommune.Byrådets beslutning er den mest vidtrækkende handling, en tilsynskommune kan foretage, og det sker på grund af sagens alvorlige og komplekse karakter. Samtidig har Randersegnens Boligforenings egne løsningsforslag ikke været brugbare og lovlige.