De ansatte på ældrecentret Spentrup-Møllevang i Randers Kommune har været på skrump. 54 ansatte har tilsammen smidt 320 kilo, og det har medført både mindre sygefravær og givet delatgerne en større livskvalitet.De ansatte har deltaget i et et-årige forskningsporjekt med det erklærede mål, at nedbringe sygefraværet for folk med fysisk hårdt arbejde.Forskningsprojektert er lavet af Jeanette Reffstrup Christensen fra Aarhus Universitet, og målet har været at få deltagerne til at omlægge deres livsstil med hensyn til kost, motion og fysisk styrke.Deltagerne er i arbejdstiden tilbudt motion, fysisk træning og vægttab, og ifølge Jeanette Reffstrup Christensen har det været til fordel for både arbejdsmarkedet og de ansatte.Jeanette Reffstrup Christensen fremlægger projektets resultater i Cafeen i Spentrup i dag.