Giftstoffet PCB er kun fundet i ganske få af Randers Kommunes bygninger.Siden foråret har kommunen fået undersøgt sine bygninger for PCB og kun i 5 ud af 108 ejendomme fandt man koncentrationer af stoffet, som overskrider Miljøstyrelsens grænseværdi.I 4 af de 5 ejendomme fandt man stoffet i udvendige fuger, og i den femte ejendom, Kulturhuset, var der PCB i både indvendige og udvendige fuger.Derfor vil kommunen nu måle luften i hele Kulturhuset for at sikre, at indeklimaet overholder grænseværdierne.