Aarhus Lufthavn oplevede en tilbagegang i antallet af passagerer i sidste måned. Der var godt 5000 færre som fløj fra lufthavnen i forhold til samme måned sidste år, da oktober resulterede i et rekordresultat.Faldet svarer til en tilbagegang på ni procent. Det er især udenrigs rute trafikken, der ikke kan holde niveauet fra oktober 2010. For de kommende måneder venter lufthavnen en mindre tilbagegang i størrelsesordenen 2-4 procent.