Der er nu lavet en handleplan for at forbedre sundheden blandt borgerne i Mariagerfjord Kommune.Kommunens sundhedsprofil viser, at over halvdelen af den voksne befolkning er moderat eller svært overvægtige, og hver femte mand er svært overvægtig.Derfor skal der ifølge handleplanen arbejdes med fysisk aktivitet som fokusområde, og det gælder både i dagtilbud, skoler og på arbejdspladserne.For eksempel kan skolerne indføre en times fysisk aktivitet om dagen, ikke nødvendigvis som idrætstime, men i dansk- eller engelsktimerne.