Djurslands Bank har fremlagt regnskabet for årets første tre kvartaler, og det viser en halvering af nettoresultatet.Det betyder, at resultatet før skat for de første ni måneder af 2011 ender på 21, 7 millioner kroner, og det skal sammenholdes med et resultat på 46,5 millioner i samme periode sidste år.Banken fastholder dog sine forventninger for hele året på et resultat på 60 til 75 millioner kroner før kursreguleringer, nedskrivninger på udlån samt skat.Det forudsætter dog, at banken ikke skal foretage yderligere indbetalinger til Indskydergarantifonden.