Stress og depression er ofte årsag til langvarigt sygefravær. Mariagerfjord Kommune har som en af få kommuner i landet iværksat et tværfagligt projekt, der skal forsøge at hjælpe de ramte borgere.Projektet har nu kørt i et år, og skal evalueres.Der er blevet hyret et eksternt firma, som skal stå for evalueringen, som ventes klar i midten af juni.Formålet har været at give de sygemeldte nogle redskaber så de kan vende tilbage til jobbet. Projektet er primært finansieret af Forebyggelsesfonden og fortsætter til og med oktober.