DGI Østjyllands målsætning om at få flere til at dyrke idræt er næsten nået.