Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune fik i denne uge forelagt regnskaberne for de almene boligorganisationer i kommunen.Og det viser sig, at kommunen som tilsynsmyndighed skal gennemføre en kritisk gennemgang af regnsakberbe i 10 boligorganisationer.Et af problemerne er lejetab, når afdelinger har lejligheder, der står tomme, og derfor ikke giver en lejeindtægt.Enkelte afdelinger er ifølge regnskaberne teknisk insolvente, hvilket vil sige, at de opsparede underskud er større end henlæggelserne i de enkelte afdelinger.