Helt som ventet er jorden under den grund, hvor der skal opføres et ny badeland i Randers, forurenet.Den glædelige nyhed er imidlertid, at forureningen er langt mindre end frygtet. Grunden husede tidligere et renseri, men en undersøgelse foretaget af miljørådgivningsfirmaet Grontmij, viser, at jorden er forurenet med rensevæsken PCE i en mængde svarende til seks kilo. Der er desuden fundet en olieforurening svarende til 1.306 kilo.Miljørapporten peger på, at det teknisk vil være muligt at opføre byggeriet på den konstaterede forurening uden at det udgør en risiko.Det skal nu overvejes, om den forurende jord skal fjernes, eller om man skal bygge over på forureningen.Det forventes ikke at forureningen vil betyde forsinkelse af byggeriet