Fællesskab om maden giver appetit på livet. Det er devisen for de fire organisationer i Randers, der er gået sammen om at oprette seks nye madklubber for ældre borgere.
Over 200.000 danskere føler sig ofte ensomme, og flere af disse er ældre mennesker, der har mistet en ægtefælle og nu bor for sig selv. Over hele landet er der øget fokus på ensomhed, og i Randers starter nu et nyt initiativ målrettet den ældre målgruppe, der ofte må indtage deres måltider alene.
” Formålet er at få kontakt til de ældre, der bor for sig selv og endnu ikke gør brug af tilbuddene på kommunens ældrecentre eller ældre som allerede kommer på ældrecenteret, og som har lyst til at få udvidet deres netværk. Vi håber, at spisegrupperne kan højne de ældre borgeres livskvalitet, og at initiativet samtidig kan skabe nye venskaber de ældre imellem,” siger frivilligkoordinator Birgitte Saksø Juhl.
Det er Ældresagen, Madservice Kronjylland, Bysekretariatet og Randers Kommune, der står bag projektet, som finansieres af en pulje på 50.000 kr. til forebyggelse af ensomhed.
Frivillig hygge om maden
Der bliver oprettet seks spisegrupper i Randers med opstart i september 2016, og frivilligkoordinatorerne på ældreområdet søger nu frivillige spiseværter, der kan sørge for hyggelige rammer omkring måltiderne.
”Det betyder rigtig meget for oplevelsen af det fælles måltid, at stemningen er god, at snakken går og at alle i gruppen er ventet. Det håber vi, at de frivillige spiseværter kan være med til at etablere,” fortæller Birgitte Saksø Juhl.
Lyt med da Birgitte besøgte Radio Alfa til en snak med Bo Ørris