Socialudvalget skal tirsdag 3. april tage stilling til lukning af kunstskolen for udviklingshæmmede “Bifrost”. Det foreslås at tilbuddet lægges sammen med GAIA museums tilbud til samme målgruppe. Det har fået en af forældrene til en elev på Bifrost og formand for Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost, op af stolen og han sender følgende meddelelse til socialudvalget og Byrådet.

 

Kære Byråd og Socialudvalg!

Socialudvalget mødes tirsdag den 3. april, 2018. Der er mange punkter på deres dagsorden, men jeg lægger især mærke til punkt 44: Prognose for regnskab 2018 og præsentation af handleplan. Der er et bilag med, som er en handleplan for socialområdet i driftsmæssig balance, som det hedder.

Økonomien er en stor udfordring, for både kommunen og ligeledes borgerne. ”Lad de bredeste skuldre bære det største læs”, som man siger. Men i bilag 1 finder jeg ingen brede skuldre. Her er der tale om kommunens svageste borgere, som har været uheldige med ikke at få fyldt deres ”kasse” op med de nødvendige midler fra starten af. Det vil sige, de er ikke i stand til bare at holde fast i status quo. Måske er deres område blev lidt væk i forhold til andre områder, der har fået fyldt lidt mere i ”kassen” – allerede i opstarten af perioden. OG så skal der spares – igen.

 

Jeg er far til 3 børn, hvoraf Anders er den yngste og jeg har hele mit arbejdsliv været den, der tjente pengene til livets ophold. Min kone var hjemmegående, mest på grund af, at Anders er handicappet og krævede meget af vores tid. Ja, så var det mest praktisk og jeg har i 45 år været ”de brede skuldre”.

Hvad har jeg så lært? Jo, grundlaget skal være i orden. Det vil sige husleje, kost, forsikringer, tøj, sko og så videre skal der være afsat penge til i det månedlige budget. Så må den eventuelt nye bil og ønsket om et jagtgevær vente. Sådan helt på det lavpraktiske kan det lyde banalt, men jeg vil mene, at dette også gælder i en langt større økonomi, for eksempel kommunens. Afsæt først midler til det, der skal være i orden, se så om der er overskud, der kan bruges på ”projekter” – hvis ikke, så lad være.

 

Har vores familie så belastet kommunens økonomi på grund af vores handicappede barn? Nej, bortset fra nogle hjælpemidler til låns og en friplads i en halvdags børnehave samt et tilbud om specialklasse på Nyvangsskolen har vi selv taget slæbet. Det gør man jo som forældre, ikke?

Jamen, har vi ikke haft overskud til at yde en frivillig indsats? Jo, i kraft af at min kone tog sig af alt det huslige i dagligdagen, har jeg brugt vores overskud til at være:

 

  • Kontaktforældre i specialklasserne
  • Medlem af skolebestyrelsen på Nyvangsskolen – næstformand og specialklassernes repræsentant
  • Stifter af en forening under folkeoplysningsloven for specialklasserne på Nyvangsskolen – formand i 20 år
  • Stifter og bestyrelsesformand i 10 år i Randers Bo- & Erhvervstræning – siden ansat og arbejdet der i 8 år
  • Formand i 4 år i Pårørenderåd NORD – nu næstformand
  • Næstformand i LEV, Randers
  • Medlem af dialogforum med Socialforvaltningen – en af DHs repræsentanter
  • Medlem af Handicaprådet fra 2018
  • Formand for Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost

 

Anders kom som 18-årig ud på Nyholm, hvor han var meget glad for at være. Som 29-årig blev han henvist til CBR (da Nyholm lukkede) – og der kunne han slet ikke falde til.

En fornuftig pædagog på hans bosted fik ham ind på Bifrost og efter kort tid blomstrede Anders op, og vi kan kun sige, at Bifrost og Anders er det perfekte match. Vi har aldrig haft så glad og tilfreds en Anders, der glæder sig til at komme afsted hver dag. MEN nu står der i et Excel regneark, at det vil være fornuftigt endnu engang at plante Anders om – tilbage til Gaia, hvor han har været før (samtidig med Nyholm) og hvor han ikke ”passede ind.” Hvorfor dog det?

450.000 kr. i besparelse ”lyder godt” – men med mit kendskab til elevgruppen på Bifrost vil en overflytning til Gaia ikke betyde 20-22 flere elever på Gaia, men betydeligt færre, og nogle af dem, vil blive dyre enkeltsager for kommunen – i en størrelsesorden, hvor den mulige besparelse på 450.000 kr. vil være håndører i forhold til den støtte, som de skal have efterfølgende.

Det kunne være fornuftigt at undersøge mine påstande, inden en beslutning tages.

 

Anders er i dag 36 år. Jeg troede, at jeg skulle bruge al min energi til at få ham placeret rigtigt – indtil han blev 18 år, men det har vist sig at være en livsopgave. Heldigvis er jeg ved godt helbred og mine skuldre er stadig brede. Så 18 år efter at han blev 18 – er jeg stadig fuldtidsbeskæftiget.

Lad mig nu få lov til at betale 100 kr. mere om måneden i kommuneskat, så vi kan slippe for det evindelige cirkus omkring besparelser på socialområdet.

For øvrigt kører Bifrost med fuldt elevtal, vi har en meget dygtig lærerstab, en god leder af FOF (Michael Kull) – og en arbejdsom Støttekreds. Hvad kan man ønske mere, hvis man altså ikke vil ødelægge noget meget velfungerende? – for at spare 450.000 kr. på kort sigt.

 

Jeg håber fornuften sejrer i både Socialudvalg og Byråd, og at mit indlæg kan tages med i overvejelserne, inden man træffer en forkert beslutning. Jeg ser frem til at høre nærmere.

Bent Lunø

Hildursvej 5, 2.th.

8920 Randers NV