Ingen afslag til klubbers ansøgninger om mere i lokaletilskud

Romalt Fitness scorede mest – en lille kvart mio eller rettere nøjagtigt 239.900 kroner, da sundheds-, idræts- og kulturudvalget behandlede idrætsforeningers ansøgninger om mere i kommunalt lokaletilskud. Ansøgninger, der gik via forvaltningen og derpå til folkeoplysningsudvalget og derefter videre til sundheds-, idræts- og kulturudvalget, der har indstillet til godkendelse i byrådet.

I alt blev der sammenlagt sagt god for ca. 470.000 kroner i øget tilskud.

Romalt Fitness søgte om forhøjelse af lokaletilskud til fitnesscentret i Romalt Aktivitetshal. Lejemålet er 282 m2 med en årlig husleje på 310.200, forbrug 195.000 kr. og rengøring 124.000 kroner, som giver en samlet lokaleudgift på 629.200 kr. Derved er den tilskudsberettigede lejeudgift 169.200 kr. og giver en samlet tilskudsberettiget lokaleudgift for 2018 på 488.200 kr. Foreningen søgte i 2017 om forhøjelse af tilskud, men ansøgningen blev ikke imødekommet, da udgiften ikke kunne afholdes inden for budgettet.

Foreningen har fra 2016 lejet sig ind i Romalt Aktivitetshals træningssal. Huslejen lyder på 720 timer årligt af 220 kr. pr. time – i alt en årlig leje på 158.400 kr. Foreningen søgte om tilskud til lejemålet i 2017, men fik afslag, da udgiften ikke kunne afholdes inden for budgettet.

1.284 medlemmer
Foreningen oplyser et medlemstal for 2018 på 1.284, hvoraf 439 er under 25 år.
Kommunalt ja til forhøjelse af tilskud til fitnesscentret, der med en kvadratmeterpris på 600 kroner i 2018 vil udløse mertilskud i på 167.150 kr.

Og ja til ansøgning om lokaletilskud til holdtræningssal, der i 2018 vil udløse mertilskud i på 72.750 kr. Ja til begge – og sådan endte det – udløser mertilskud i 2018 på 239.900 kr.


De får også mere i lokaletilskud

Det er ikke kun Romalt Fitness, der har fået kommunalt ja til mere i lokaletilskud. Således er der også vendt tommelfingre op for mere end 110.000 kroner til glæde  i og for Purhus IF. ”Beløbet forventes at kunne afholdes inden for budgettet….” Hedder det i referatet fra mødet i sundheds-, idrætsudvalget og kulturudvalget, der var i det positive hjørne… De søgte og fik mere:

Randers Sejlklub – om tilskud til klublokale. Foreningen har ikke tidligere modtaget tilskud til lokalet. Klubhuset udgør 60 m2 af et samlet areal på 315 m2. Hvis ansøgningen imødekommes, vil det udløse et mertilskud i 2018 på 18.100 kr. Beløbet forventes at kunne afholdes inden for budgettet. I Randers Sejlklub er der en stor og aktiv gruppe unge og det vurderes at junior- sejlklubbens anvendelse af klubhuset udgør 30% af den samlede aktivitet i lokalet. Foreningen har 257 medlemmer hvoraf 26 er under 25 år.

Toftens Rideklub, der tidligere har modtaget tilskud til samme lejemål under navnet Rideklubben Svej – om tilskud til ridehal beliggende Toftegårdsvej 10. Der søges om tilskud til en husleje på 25.000 kr. for rytterstue, ridehus og udendørsridebaner med belysning samt udgift til et fastbeløb for forbrugsafgifter på 18.000 kr. Hvis ansøgningen imødekommes, vil det maksimalt medføre en merudgift i 2018 på 30.450 kr. Beløbet forventes at kunne afholdes inden for budgettet. Kultur- og fritidsafdelingen betingede opdeling af huslejen, idet der ikke ydes tilskud til udendørsfaciliteter og, at forbrugsafgifterne afregnes i forhold til forbrug.

Ju-Jitsuklubben Budokan – om tilskud til nyt lejemål på Messingvej 35 – tilskud til huslejeudgift på 78.210 kr., fællesudgifter på 3.875 kr., udgifter til forbrugsafgifter på skønnet 20.000 kr. Hvis ansøgningen imødekommes, vil det udløse mertilskud i 2018 på 39.063 kr. Foreningen, der gennem en lang årrække har lejet lokaler i Arena Randers, forventer at kunne gå fra et medlemstal på 40 til 70 medlemmer ved næste årsskifte.

Der søges om tilskud til huslejeudgift på 78.210 kr., fællesudgifter på 3.875 kr., udgifter til forbrugsafgifter på skønnet 20.000 kr. Det vil udløse et tilskud på 74.563 kroner, da lokaletilskuddet for lejemålet i Arena Randers flyttes til det nye lejemål. Det godkendte tilskud til Arena Randers er på 35.500 kr. for 2018. Det kommunale ja udløser mertilskud i 2018 på 39.063 kr.

Helsted Fremad IF – om forhøjet tilskud til de ombyggede lokaler på Rønnebærvej  – tilskud til husleje fra den Selvejende Institution Helsted af 2001 på 131.250 kr. Hvis ansøgningen imødekommes, vil det udløse en merudgift i 2018 på 30.937 kr.

Purhus IF søger om tilskud til nyt lejemål i Træningshuset i Asferg. PIF bruger Spejlsalen i Træningshuset til den øgede aktivitet affødt af aktivitetskoordinator i Træningshuset og samarbejdet med sundhedshøjskolen. Purhus IF søger om tilskud til 750 timer til en udgift på 100.087 kr. Hvis ansøgningen imødekommes, vil det udløse en merudgift i 2018 på 75.066 kr.

Purhus IF søger om tilskud til udvidelse af aktivitetstimer for foreningens aktivitet i Kultur- og aktivitetshuset Gassum. Foreningen har i flere år brugt flere end de 635 timer, som foreningen er godkendt tilskud til, hvorfor foreningen søger om tilskud til forhøjet aktivitet til 1.000 timer. Hvis ansøgningen imødekommes, vil det udløse en merudgift på 36.532 kr.

Pinsekirskens børne- og ungdomsforening søger om tilskud til forhøjet husleje som følge af forhøjet aktivitet. Foreningen blev i 2015 godkendt til tilskud til lokaleudgifter for 68.000 kr. Den indgåede lejekontrakt for 2017 som stadig er gældende lyder på en årlig husleje på 75.000 kr. samt 15.000 kr. til forbrugsafgifter. Hvis ansøgningen imødekommes, vil det udløse et mertilskud i 2018 på 15.480 kr.

Randers Billard Klub af 1958 søger om udvidelse af lejemål på Hobrovej 134 – til en minimal ekstraudgift…. Den nye ejer af Tranekær Centret har totalrenoveret de eksisterende lokaler. Der er tillagt 60 kvadratmeter til lejemålet med køkken, nyt opholdsrum og to toiletter. Alt sammen på ejers regning. Husleje og fællesudgifter er samlet i en ny husleje, der anses for uændret i forhold til tidligere. Med de ekstra kvadratmeter kan der komme ekstraudgifter til f.eks rengøring, vedligehold og forbrugsafgifter. Disse udgifter anses dog for minimale.