Randers Byråd valgte i sidste måned at sende en række mulige initiativer til en bedre trafikafvikling i Randers Midtby i høring.

Høringsperioden er fra i dag til og med 10. maj.

Et notat omtaler en række principper for, hvordan trafikudfordringerne kan håndteres i fremtiden.

Principperne omhandler blandt andet, hvordan biltrafikken kan reguleres ved at lukke Torvegade mellem ”Sløjfen” og Kirkegade.

Også terrorsikring indgår i arbejdet.