Grunden mellem Trangstræde og busterminalen er netop solgt til boligbyggeri. Selvom byggeriet tidligst går i gang i 2025, så kommer der ikke midlertidige parkeringspladser på grunden.

Om et par år bliver der bygget almene etageboliger ved Trangstræde og busterminalen i midtbyen af Randers. Det er det område, hvor der har været parkeringspladser i tonsvis af år og som tidligere på året blev spærret af med blomsterkummer.

Byggeriet går tidligst i gang i 2025, fortæller Kenneth Taylor Hansen, direktør i administrationsselskabet RandersBolig. Han er ansvarlig for boligforeningen Møllevænget & Storgaarden, der er den nye kommende ejer af grunden på 2.550 kvadratmeter.

Der er netop indgået en aftale med Arealudviklingsselskabet Flodbyen Randers P/S om et salg af grunden.

RandersBolig vil gerne opføre 35-40 almene lejeboliger med elevator og parkering tilknyttet byggeriet. De fleste bliver treværelses lejligheder, men der er også plads til fire- og toværelses, forklarer Kenneth Taylor Hansen.

Ikke midlertidig parkering

elvom det er oplagt igen at åbne op for parkeringspladser på området, der altså tidligst skal bruges i 2025, så er der flere forklaringer på, at det ikke kommer til at ske.

Kort fortalt, så ønsker kommunen, at du skal vænne dig til ikke at køre ind over busterminalens område for at finde en p-plads, medmindre du skal til læge, apoteket, skal bruge en handicap-plads, eller besøge en af butikkerne i området kortvarigt.

»Vi oplever en del trafik af biler, der tager chancen og kører gennem lyskrydset ved Havnegade og kører gennem busterminalen. Det har haft stor betydning for afviklingen af krydsene både over Randersbro og især i Havnegade. Især busserne har sat fast. Det er ikke meningen. Men det kan være svært at se, medmindre man kan se den langsigtede plan for området,« erkender Jens Heslop, der er direktør i Udvikling, Miljø og Teknik i Randers Kommune.

Sti binder sammen

Efter planen skal cykelstien og en gangsti fra Havnegade føres langs busterminalens område og langs det kommende byggeri ved Trangstræde. Den skal munde ud ved Dytmærsken og dermed binde den kommende Flodby sammen med resten af byen.

»Så vi kommer ikke til at åbne op for parkering igen på pladsen ved busterminalen. Vi henviser til parkeringspladserne på den anden side af Havnegade. Her er der rent faktisk etableret otte parkeringspladser mere, end vi har sløjfet i området. Desuden viser vores kortlægning af parkeringspladser i midtbyen, at der er flere ledige pladser til rådighed, hvis du er villig til at gå 200 meter.«

Han fortsætter:

»Vi ved godt, at det på den korte bane ser underligt ud, men der er en mening med det. Når den planlagte skiltning og den nye p-info kommer i efteråret, så vil det blive mere tydeligt, hvor der er ledige pladser i Randers by.«

Tom grund et par år

Du kommer til at kigge på blomsterkummerne ved Trangstræde en del år endnu. For først skal byrødderne nikke ja til, at der bliver udarbejdet en lokalplan for området. Det arbejde tager godt halvandet års tid. Her skal mange tekniske ting undersøges. Blandt andet hvor regnvandet egentlig løber hen, om der er særlige hensyn der skal tages, og så kommer der en nabohøring. Derudover skal jorden gennemgås for arkæologiske fund.

»Vi satser på at tage første spadestik i 2025 og at byggeriet senest står færdigt i 2026 eller 2027. Det bliver et svanemærket byggeri, og huslejen bliver i den dyrere ende af, hvad det ville koste i vores andre almene boliger. Men vi vil kunne tilbyde et billigere alternativ end de fleste andre kommende boliger i Flodbyen. Derfor vil vi gerne være nogle af de første til at udvikle Flodbyen i Randers,« siger Kenneth Taylor Hansen.