Indtørrede alger har lagt sig som et hvidt lag på kanterne af Doktorparkens sø. Det er ikke farligt.

I flere måneder har du kunnet se en hvid belægning på de nye trækanter på søen i Doktorparken.

Den hvide belægning fandtes på de sten, som ænderne hviler sig på – lige ud for stedet, hvor fodringen af ænderne engang var allermest populært. Og fordi vandstanden har været lav i lang tid, så du den også på de gamle brostøtter, der engang bar en bro. Den førte over til øen i midten af søen, hvor ænderne og de andre fugle i dag kan gå i fred.

Nu har Randers Kommune undersøgt, hvad den hvide belægning er.

Det er indtørrede alger, oplyser kommunens biolog. Fænomenet findes flere steder i naturen.

»Den økologisk balance skal have tid til at genoprette sig i nyanlagte søer og finde sin ligevægt. Derfor kan der både være grønne alger og hvide belægninger (som er indtørrede alger) i og ved søen. Vind og vejr påvirker den biologiske proces – og derfor kan forholdene i søen ændre sig over tid,« skriver Hanne Føns Knudsen i et mailsvar til Din Avis.

Hun er til daglig landskabsarkitekt hos Randers Kommune med et særligt øje på Doktorparken, og hun undersøgte sagen.

Doktorparken har fået lettet på proppen

Nu er Doktorparken ren