Søndag aften 28. juli og frem til slutningen af august vil der blive lagt ny asfalt på en af de mest trafikerede strækninger i Randers Kommune. Her får Århusvej nemlig nyt slidlag på strækningen fra motorvejstilkørslen Randers Syd og frem til Randersbro

 

I det seneste stykke tid har forberedelserne været i gang omkring brønde og riste. Og søndag 28. juli klokken 18.00 går arbejdet med at lægge ny asfalt på Århusvej fra motorvejstilkørslen Randers Syd og frem til Randersbro så for alvor i gang.

Den godt tre kilometer lange strækning er en af de mest trafikerede i Randers Kommune. Hver dag passerer omkring 25.000 køretøjer, og for at genere trafikken mindst muligt, vil arbejdet primært foregå i aften- og nattetimerne.

 

Støjgener for beboere langs Århusvej

Ved at arbejde om natten kan det undgås at afspærre vejen i dagtimerne. Til gengæld vil der være støjgener for beboere langs Århusvej, mens arbejdet står på.

“Vi har på forhånd skrevet ud til de borgere, der bor langs Århusvej og informeret om arbejdet, men det ændrer selvfølgelig ikke på, at det vil være generende. Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke vil være støj på hele Århusvej i hele den måned, hvor arbejdet står på. Arbejdet bliver udført i etaper, og vi forsøger at begrænse generne mest muligt,” siger Henrik Kaldahl, der er ingeniør i Randers Kommune.

 

Afspærringer og omkørsler

Asfaltarbejdet bliver udført om aftenen og natten i ugerne 31-35. Der bliver arbejdet i tidsrummet fra 18.00-06.00 bortset fra natten til lørdag og natten til søndag.

I den første uge vil det være muligt at passere arbejdet, mens dele af Århusvej vil være spærret for trafik i aften og nattetimerne startende fra søndag 4. august klokken 18.00. Her vil der være tydeligt skiltet med omkørsel. I dagtimerne vil alle spor være farbare.

Alle busruter, der kører syd for Randersbro, bliver omlagt, når der arbejdes på Århusvej. Man kan orientere sig om, hvordan busruterne kører i perioden på Midttrafiks hjemmeside: www.midttrafik.dk/trafikinfo. Her kan du også se hvilke stoppesteder, der bliver nedlagt i perioden. Der bliver sat information op på de berørte stoppesteder i ugerne op til, at arbejdet starter.

Arbejdet bliver udført af Yit for Randers Kommune og er efter planen færdigt fredag 30. august.