Energivirksomheden Makeen Energy i Randers vil omdanne plasticaffald til ren dieselolie, skriver DR.

Endnu arbejder Makeen Energy på et testanlæg i Randers.

Men virksomheden arbejder på udvikling af et anlæg i fuld skala, der skal producere grøn diesel fra 2021.

Det nye anlæg opvarmer plasten i en reaktor uden ilt, så den bliver til gas.

Derefter kondenseres gassen til råolie, som destilleres til dieselolie til brug i skibe.

Anlægget forventes at kunne omdanne 8.000 ton plastic om året til mellem 4.000 og 6.000 ton dieselolie.