Med hård kalkule, lægger Elitekoordinationsudvalget nu op til at Eliteidrætsskolen på Nørrevangskolen kan flyttes til Tirsdalen, da de mener, der ikke er nok søgning til skolen

 

Gennem de sidste otte år har der været en søgning af talenter  i udskolingen på mellem 57 og 59 elever med en afvigelse i 2016 på blot 41 elever. I 2019 var der 67 elever, og i 2020 59. Men det er slet ikke nok, siger Elitekoordinationsudvalget nu. Og det er ikke fordi talentet ikke er derude, slår formand for udvalget Søren Pedersen, Randers FC, fast:

“Selvfølgelig er der talent nok. Alene hos os har vi 20 talenter om året”, siger han.

Derfor mener han heller ikke, det er tilfredsstillende, at der ikke er flere, der søger mod Nørrevangsskolen, når man lægger alle de andre sportsgrene sammen.

“Så vi konstaterer bare, at det ikke fungerer efter hensigten”.

Det tungeste argument for, at det ikke fungerer på Nørrevangskolen er, at skolen er beliggende i Nordbyen.

Dette argument er der flere, der bakker op om – blandt andet det nye konservative byrådsmedlem Christina Kjærsgaard og Venstres Katrine Fruelund. De Radikales Mogens Nyholm, mener derimod at det vil blive en katastrofe for Nordbyen at flytte 10. klassecenteret og eliteskolen.

“Byrådet må tænke sig godt om, før endelig beslutning træffes”, siger han.

 

Manglende output skal have konsekvenser

To gange har punktet med flytning af Eliteidrætsskolen været på dagsordenen hos Skole- og Uddannelsesudvalget. Næste gang bliver 23. februar, hvor der endelig skal tages stilling til om skolen skal have en anden beliggenhed.

Randers Kommune er en af de 23 kommuner i landet, der har fokus på talentudvikling. Det har Randers Kommune indgået en kontrakt med Team Danmark om. Og der skal være fokus på rekruttering og talentudvikling. Og det er der ikke i tilstrækkelig grad, er påstanden fra Elitekoordinationsudvalget og politikere. Mens andre er imod.

En af de politikere der er kritisk, er de radikales Mogens Nyholm. Han mener, der er risiko for at Nørrevangsskolen og Nordbyen ender på ghettolisten, hvis de stærke elever tages ud af ligningen.

“Som det er i dag, skal det ikke tippe meget i den forkerte retning, før Nordbyen igen ender med at blive en såkaldt hård Ghetto, og det kan blive en dyr regning for os alle. Vi kan bl.a. risikere, at op imod 60 procent af almenboligerne i området skal nedrives/afvikles. Derfor må byrådet op i helikopterhøjde før beslutning tages – vi må se flytningen af 10 klasserne og eliteidrætsdelen i en helhed”, siger Mogens Nyholm.

Han mener at sagen er alt for dårligt belyst af forvaltningen.

“Enten lader man eliteeleverne og 10. klasserne blive, eller også tilfører man Nørrevangsskolen flere ressourcer/aktiviteter, så Nørrevangsskolen (og Nordbyområdet) ikke svækkes ved flytning af eliteskole/10. klasser”, pointerer han.

Han har stillet 12 spørgsmål til forvaltningen, hvor han blandt andet spørger om, hvordan det kan være en styrke i forhold til Nørrevangsskolens ambitioner om at blive idrætsprofilskole, at eliteidrætsafdelingen flyttes væk fra Nørrevangsskolen? Han vil også gerne vide, hvad man har gjort for at styrke tilgangen til skolen. Og det spurgte Din Avis formand for Koordinationsudvalget Søren Pedersen om. Det kunne han dog ikke svare på – men bed alene mærke i at outputtet ikke var stort nok.

To af tilhængerne af at flytte eliteidrætseleverne til Tirsdalen, bider også alene mærke i, at der ikke er stort nok søgning til klasserne – og på spørgsmålet, om der er undersøgt om der skulle være andre grunde til den manglende søgning til skolen, ud over det faktum at klasserne har adresse på Nørrevangsskolen, er svarene mangelfulde. Andre faktorer er simpelthen ikke afsøgt, fortæller Katrine Fruelund fra Venstre.

“Nej. Forvaltningen har ikke været inde og undersøge, om det kan ligge andet til grund”, siger hun.

Faktum er dog, at Realskolen efterhånden har overtaget talenterne fra holdsport som håndbold og fodbold. Derved efterlader det Nørrevangsskolen at udvikle de andre sportsgrene.

 

Fungerer

Men ordningen fungerer, mener Jeppe Allerslev Thomsen, Afdelingsleder på Eliteidrætsskolen.

“Eliteidrætsskolen er et godt tilbud i Randers kommune. Eleverne er glade for undervisningen og sparringen omkring deres træning – vi skaber mange eliteidrætselever. Vi har mange atleter, som udvikler sig fantastisk, og det ser vi også i Din avis med ”hvor blev talenterne af?” historierne, hvor tydeligheden er at eleverne har fået det de efterspurgte, de ville være eliteaktive og have en god uddannelse, gode karakter. Alle elever  der søger om optagelse kommer til samtale samt en prøvetræning, så vi sikrer os at kvaliteten forbliver høj”, siger han.

Talentidrætsskolen er placeret tæt på Langvang Atletikstadion , hvor morgentræning og tematimerne er placeret og det er et af de bedste træningssteder i Danmark, mener Jeppe Allerslev Thomsen. Eliteidrætsskolen har et samarbejde med Randers Real om morgentræningerne, dog ikke basistræningerne. Randers Real har primært fodbold og håndbold, hvor Eliteidrætsskolen koncentrerer sig mere om de små sportsgrene.

“Vi har dog haft fodboldspillere gående i klasserne, som i dag også klarer sig super godt blandt andet Tobias Klysner og Emil Riis fra Randers FC “, fortæller han.

Afdelingslederen pointerer også, at Eliteidrætsskolen ikke blander eliteidrætseleverne med elever, som ikke er optaget. Og Nørrevangsskolen har fra i sommer ændret profil  til en idrætsskole.

“Der foregår fantastiske ting på skolen, som udvikler skolen og personalet. Til sommer bliver vi certificeret idrætsskole, hvilket betyder at alt personale får en efteruddannelse til at lave bevægelse i undervisningen på en måde, så alle bliver dygtigere på alle tænkelige måder. Store ændringer er sket fysisk, så en god proces for alle i Randers. Vi vil være eksperter inden for idræt og bevægelse.  Eliteidrætsskolen vil fortsat være elite og noget specielt, som Team Danmark og Randers kommune vil satse på”, siger Jeppe Allerslev Thomsen.

 

Vil ikke splitte skolen

En af kritikerne af klassernes beliggenhed på Nørrevangsskolen er det nye konservative medlem Christina Kjærsgaard. Hun synes ideen med at Randers er Elitekommune er en rigtig god idé, og mener også, der skal være plads til både Realskolens linje samt det kommunale tilbud.

“Jeg mener ikke, at Eliteidrætsskolen skal bruges som løftestang og tages som gidsel i et politisk spil om en geografisk placering – ud fra det faktum, at området i Nordbyen vil profitere af Eliteidrætsskolens nuværende placering”, siger hun.

“Jeg synes generelt at Nørrevangsskolen er dygtige til det, de gør. Og jeg er heller ikke ude på at splitte skolen i atomer. De skal bare ikke have elitemiljøet, da jeg mener den manglende søgning blandt andet kan skyldes skolens placering”, siger hun.

Hun mener også, at det selvfølgelig er vigtigt, at vi har de bedste varer på hylden i samarbejde med klubberne, så det bliver mest optimalt for de unge talenter.

Hun hilser derimod ideen om at Nørrevangsskolen får en idrætsprofil for bredden velkommen. Nørrevangsskolen arbejder i øjeblikket på at blive certificeret idrætsskole, altså en skole med en kultur, hvor idræt og bevægelse er et omdrejningspunkt. Skolen skal også være med i forskellige forskningsprojekter om sundhed, bevægelse og trivsel. Den udvikling kan måske være med til at øge tilgangen af eliteidrætselever, hvis ikke det besluttes at flytte skolen  til Kristrup.

 

High-School miljø

En af fortalerne for et mere kompakt elitemiljø på Tirsdalens skole, er Katrine Fruelund, der selv har en baggrund i eliteidrætsmiljøet, som professionel håndboldspiller. Hun er i dag teknisk træner.

Hun mener, at det vil skabe en særlig god synergi at flytte elitesportseleverne til Tirsdalens 10. klassecenter.

“Vi skal kunne tilbyde eleverne et stærkt tilbud og gode forhold. Og hvordan gør vi det bedst? På Tirsdalen har de i forvejen en udskoling, og det er planen, at vi gerne vil skabe et High School-miljø, hvor både boglige kompetencer og det sportslige kan gå hånd i hånd. Der vil komme en synergi eleverne imellem og elitedelen vil passe rigtig godt ind i det tilbud, de har på Tirsdalen allerede nu”, siger hun.

Hun mener også, det sociale miljø har afgørende indflydelse på at udvikle et sportsligt talent, men sporten har bestemt første prioritet.

Og så mener hun også at trænere og forældre også i højere grad skal være med til at sprede budskabet om eliteidrætsskolen. Men om den del har svigtet indtil nu, kan hun ikke udtale sig om. En ting lægger hun dog vægt på, og bakker dermed Christina Kjærsgaards argument op:

“Vi skal have de bedste varer på hylden i samarbejde med klubberne og realskolen, og vi skal ikke være bange for at optimere hele tiden”.

Katrine Fruelund er ikke en del af Elitekoordinationsudvalget, men er talsperson på vegne af Venstre i stedet for Louise Høeg, der sidder i udvalget.