Anders G. Christensen er udpeget til formand for det særlige udvalg for Personale, mens Else Kayser blev formand for udvalget for Lighed i Sundhed

Regionsrådet har netop udpeget Anders G. Christensen (V) til formand for det særlige udvalg for Personale samt Else Kayser (EL) til formand for udvalget for Lighed i Sundhed.

De særlige udvalg er aftalt i regionsrådets konstitueringsaftale. Udvalgene skal beskæftige sig med henholdsvis personalesituationen i de kommende år og arbejdet med at skabe mere lighed i sundhed, herunder børn og unges mentale trivsel.

Udvalget for Personale

Det nye særlige udvalg for Personale skal gennem inddragende processer sikre Regionsrådet input om, hvordan Region Midtjylland sikrer gode arbejdspladser, der kan rekruttere, udvikle og fastholde medarbejdere nu og i fremtiden. Desuden skal det beskrive perspektiver og mulige løsningsmodeller med fokus på de strategisk udfordringer de kommende 10-15 år.

»Vi kan kun sikre borgerne den rette behandling, hvis vi kan rekruttere og fastholde vores dygtige personale. Dialogen om det gode arbejdsliv med forskellige personalegrupper og faglige organisationer glæder jeg mig til. Jeg vil også gerne lære af private virksomheder som Grundfos, der er gode til at tiltrække medarbejdere,« siger udvalgets formand Anders G. Christensen.

Lone Dybdal (S) er næstformand i udvalget. De øvrige medlemmer er Per Møller Jensen (S), Josefine Schlosser (RV), Nicolaj Bang (KF), Susanne Buch (SF), Thrine Rimdal Nørgaard (V), Ulrich Fredberg (V) og Else Kayser (EL).

Udvalget for Lighed i Sundhed

Arbejdsformen i det nye særlige udvalg for Lighed i Sundhed byder ligeledes på inddragende processer. Udvalget skal arbejde med at skabe mere lighed i sundhed, både socialt og geografisk og med børn og unges mentale trivsel. Målet er at løfte sundheden for borgere, hvor det etablerede sundhedsvæsen af forskellige grunde kommer til kort.

»Uligheden vokser, både sundhedsmæssigt og geografisk. Den udvikling skal vi have vendt. Vi må arbejde målrettet på at få hævet levealderen for socialt udsatte, psykisk syge og kort uddannede. Vi skal sikre dem flere raske leveår. Den psykisk syge dør ikke af sin psykiske lidelse, men ofte af fysiske lidelse, som man måske overser når man har ond i sindet. Det er kompliceret, fordi udfordringerne både handler om socialpolitik og sundhedspolitik. Vi skal stille os ved siden af borgeren og hjælpe ved at understøtte borgeren i at mestre sit liv,« siger formand for udvalget Else Kayser (EL).

Louise Høeg (V) er næstformand i udvalget. De øvrige medlemmer er Ditte Fredensborg (S), Gitte Færgemann (S), Annette Roed (S), Purnima Erichsen (KF), Inger Marie Tryde (NB), Marianne Karlsmose (KD) og Bent Graversen (V).