I januar kunne håndværkerne omkring den fredet bygning begynde med den rigtige del af restaureringen, efter at have brugt de første måneder på at fjerne og nedrive de ustabile og potentielle farlige dele af huset. Her har overraskende meget skullet udskiftes.

ANDERS MICHAELSEN

Von Hattenhus på Von Hatten Stræde 7 er et ikonisk hus med mange år på bagen. Huset blev opført i 1799 af smedemester Johan A. Busse og har siden fået navnet Von Hattenhus. Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen fordi, at ejendommen har været den fornemmeste i gaden.

Men mens det nok har været tilfældet engang, er det en smule anderledes anno 2022, hvor stort set det eneste, man ser ude fra Von Hatten Stræde er tildækkede stilladser, der skjuler den totalrenoveringer, som er i gang på indersiden. Indenfor og bag stilladserne går man i skrivende stund gennem bunker af støv og puds, som det synlige bevis på, at der stadig er et stykke vej, til huset er færdigrenoveret.

Vi håber, vi kan indhente det tabte. Problemet for tiden er også, at det er svært at få tørt tømmer, for der er simpelthen så stor efterspørgsel, og det tømmer, vi skal bruge, skal være ovntørret.

Henri Amsler, sekretær Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger i Randers Kommune.

Det hele begyndte i september sidste år, og skal gerne være færdigt til oktober i år. De første måneder gik med at fjerne forskellige ustabile elementer på huset heriblandt tagkonstruktionen og først i januar kunne man erstatte nedrivnings- og sikringsarbejdet med en decideret genopbygning.

»Det går nogenlunde efter tidsplanen, der har jo været en del overraskelser. Ikke mindst på grund af meget dårligt træværk, hvor vi har været nødt til at skifte 80 procent af træværket – alt fra spær, rem – ja, hele tagkonstruktionen har været meget medtaget,« siger Henri Amsler, der er sekretær i Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger i Randers Kommune, som har købt ejendommen.

Han fortæller, at vinduerne stort set er det eneste træværk, der ikke skal skiftes ud. Derudover har mangel på en vigtig ingrediens i renoveringen heller ikke hjulpet på tidsplanen.

»Vi håber, vi kan indhente det tabte. Problemet for tiden er også, at det er svært at få tørt tømmer, for der er simpelthen så stor efterspørgsel, og det tømmer, vi skal bruge, skal være ovntørret,« siger Henri Amsler.

Von Hattenhus omkring 1930. Foto: Randers Stadsarkiv

Budgetjusteringer

Den dyre istandsættelse af den gamle bygning, hvor stort set alt fra kloak, el, vand, varme og tagkonstruktion skal skiftes på det mere end 400 kvadratmeter store hus, har også måtte justere budgettet et par gange.

»Vi lagde oprindeligt et budget på 12 millioner, så blev det 14 millioner, og nu lander vi nok på 16 millioner kroner,« siger Henri Amsler.

Det er som tidligere nævnt Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger i Randers Kommune, der har købt ejendommen i efteråret 2020, og her overtog de ikke kun en historisk og fredet bygning, de overtog også myndighedernes påbud og advarsler om, at huset kunne styrte sammen.

Det betød blandt andet at musikcaféen Von Hatten midlertidigt må flytte til underværket, men her er det også meningen, at spillestedet skal vende tilbage, og det er for Henri Amsler en af de store glæde ved at gennemføre renoveringen:

»Det her handler jo også om at bevare det kulturmiljø, der er her med musikcaféen, som er i underetagen.«

Foruden musikcaféen flytter mødelokaler og enkelt boliger også ind i det store hus. Det er nemlig et krav, at der skal være boliger i projektet, for at fonden bag renoveringen har kunnet modtage byfornyelsesstøtte.