Randers HK har skaffet 1,5 millioner kroner og dermed sikret likviditet til at fortsætte driften af håndboldklubben.

Efter flere måneders intenst arbejde er det lykkedes Randers HK’s bestyrelse at nå det nødvendige mål – nemlig økonomisk overlevelse. I bestræbelserne på at sikre likviditeten, har håndboldklubben været ude at tale med sit nuværende pengeinstitut, aktionærer, investorer og hovedsponsoren Sparekassen Kronjylland. Og her er man sågar lykkedes med også at få Sparekassen Danmark til at træde til og ind i klubbens sponsorkreds.

Der var derfor også stor lettelse at finde hos klubbens formand, da man med 1,5 millioner kroner hjælp udefra sikrede driften af håndboldklubben:

»Det er fantastisk, at vi nu fortsat kan fokusere på elitehåndbolden i Randers. Jeg vil også meget gerne rose vores piger for, på trods af denne usikre situation og spillerafgang i utide, at levere på så højt et niveau, som holdet har. Det er fightervilje og fællesskab, som vi i Randers HK ser som kernen i vores identitet,« lyder det fra bestyrelsesformand, Henrik Schaar i en pressemeddelelse.

Fra klubben lyder det, at man i den kommende tid vil have fokus på at stabilisere fundamentet for klubben, forretningen og det sportslige setup.

»Det bliver det famøse lange, seje træk, men der bliver ikke forhastet noget i jagten på succes. Vi ser dog lyst på fremtiden for kvindehåndbolden i Randers.,« lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

»Nu skal vi arbejde benhårdt på at skabe et bedre setup fra næste sæson, hvor bæredygtighed og økonomisk balance er nøglebegreber,« understreger Henrik Schaar.

»Det skal blandt andet ske ved at stabilisere vores organisation. Vi skal fokusere på at gøre vores produkt moderne og kommercielt attraktivt og få det solgt ud til erhvervslivet og fans. Det er det fundament, der skal være grundlaget for en sund økonomi, som i sidste ende skal gøre vores sportslige setup bedre. Det er vores helt klare prioritering,« slutter han.