Vorup FB’s samarbejde med fodboldlinje giver markant flere medlemmer i ungdomsrækkerne.

På et års tid er der kommet markant flere fodboldspillere på anlægget på Ulvehøj i Haslund, hvor Vorup FB har holdt til i næsten en menneskealder.

Der er 44 procent flere børn, der spiller fodbold i ungdomsrækkerne fra 2022 til 2023, viser tallene.

Det er der selvfølgelig flere årsager til, men den mest markante er, at Vorup FB for mere end et år siden etablerede et samarbejde med Søndermarkskolen og Fodboldlinjen Randers.

Her stiller Vorup FB med to seniorspillere til morgentræning på skolens baner og får dermed vist børnene fra 4. til 6. klasse, at man sagtens kan spille i en forening. Børnene får tilmed nogle voksne fra Vorup FB’s førstehold at spejle sig i.

Allerede dengang pointerede Jonas Vestergaard Mogensen, der er sportschef i Vorup FB Herre Fodbold, at det ligeså meget er for at vise, hvad foreningslivet kan.

»Jeg er i princippet ligeglad med, hvad børnene vælger at gå til i fritiden, om det er cricket, basketball eller fodbold. Vi skal bare vise dem, at der findes et rigt foreningsliv i Randers, der kan give dem et socialt liv og en sportslig udfordring. Det gør vi på denne måde.«

44 procent flere børn spiller nu fodbold i Vorup FB end året før. Succesen er blandt andet skabt gennem et samarbejde mellem klubben og Fodboldlinjen Randers. Grafik: Kian Johansen

Samarbejde åbent for alle

Tallene taler for sig selv, mener Jonas Vestergaard Mogensen og leder af Fodboldlinjen i Randers, John Witting.

»Vi håber naturligvis, at endnu flere klubber i Randers får øjnene op for den her slags samarbejde, som vi fortsat tilbyder til klubberne, hvis de har lyst til at lege med,« siger John Witting.

Eleverne fra Søndermarskolen er ligesom på alle de andre skoler i Randers, hvor fodboldlinjen tilbyder træning, ikke en elite-gruppe eller altid de bedste.

»De er der for det sociale, for idrætten og måske for første gang at lære at ramme en fodbold rent,« lyder det fra John Witting, der af den årsag har stablet fodboldlinjen på fødderne for at lade alle kunne røre sig og give så mange elever som muligt nogle fede oplevelser med fodbolden som en ramme.

Omtrent 30 procent af børnene, der spiller på fodboldlinjen, har aldrig været i kontakt med foreningslivet før, lyder John Wittings bud.

Rammer – for børn

Den store medlemstilgang i Vorup FB skyldes også andre ting. Nemlig at rammerne omkring børnene også er på plads. Og at der er investeret i børneårgangene.

For det første er Jonas Vestergaard Mogensen som sportschef ansat til at gøre det mere attraktivt at spille i Vorup FB.

For det andet er Vorup FB også blevet en DBU børneklub, hvilket betyder, at der er en børnetræner ansat til at give den røde tråd i træningen og støtte de andre trænere til at blive endnu bedre til at håndtere børnene.

Og for det tredje betyder samarbejdet mellem fodboldlinjen, skolen og Vorup FB, at klubben er blevet mere nær og synlig for børnene.

»Vi lærer børnene at kende på en anden måde. Det er relationsarbejde og vi vil gerne vise børn og forældre den frivillighedskultur vi kan skabe i Vorup FB,« lyder det.

Klubben har via sponsorer skaffet merchandise til børnene. Blandt andet drikkedunke og madkasser med Vorup FB’s logo.

»Vi inviterer til fodboldskoler og åbent hus-dage, hvor alle eleverne fra skolen kan se vores faciliteter og lege med fodbolden. Du skulle se børnene sidste gang, da de opdagede, at vi havde et isbad i omklædningsrummet. De ville jo ikke lave andet,« smiler Jonas Mogensen.

Fodboldlinjen Randers

Næsten 2.000 folkeskolelever fra hele Randers Kommune er en del af fodboldlinjens aktiviter hver uge.

Over 20 anlæg er i brug til morgentræningerne og træningerne i løbet af dagenFodboldkonceptet samler både børn omkring fodbolden og det sociale.

De ældste elever kan også tilbydes trænerkursus, junior lederuddannelse og dommerkursus.

Fodboldlinjen blev stiftet i 2009 af John Witting, Hanne Lise Paysen og Annika Østergaard.