Rosa Lykke Yde (SF) og Charlotte Broman Mølbæk (SF), Henholdsvis socialudvalgsformand og SFs børneordfører

Lige nu kommer hundredvis, og senere formentlig tusindvis, ukrainske flygtninge til Danmark. Langt hovedparten er kvinder og børn. Kommunerne modtager normalt et mindre tilskud per flygtning til at håndtere flygtningemodtagelsen – men det gælder i udgangspunktet kun for voksne og ikke for børn.

Børnene i Ukraine er ofre i de voksne krig. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at byde dem velkommen, i nye trygge rammer og fællesskaber så snart de kommer til Danmark. Det er vi klar til i kommunen, men det er klart at det koster nogle penge.

Derfor foreslår SF nationalt, at kommuner, der modtager ukrainske flygtningebørn får en særlig forøgelse af bloktilskuddet, så der er penge til daginstitution, modtageklasse, transport, tolke, sprogstimulering, psykologhjælp og hvad der ellers måtte være behov for.

Vi ser et helt utroligt engagement blandt foreninger og privatpersoner. Det er simpelthen så flot. Og også samarbejdet mellem kommunen og civil samfundet fungerer.

Det er vanvittigt vigtigt, at de her børn får en ordentlig modtagelse. De er blevet rykket op med rode i deres mest sårbare år, og det er altafgørende at de får den blødest mulige landingsbane i et system, der er fuldstændigt, 100% klar til at modtage dem og kan tage hensyn til deres individuelle behov fra Dag 1. Det kræver selvfølgelig, at der følger penge med, siger børneordføreren.

Konkret forestiller SF sig et tilskud på i omegnen af 5-6.000kr. per måned per barn, men Charlotte Broman Mølbæk understreger, at SF er klar til at kigge på forskellige modeller:

Vi skal garantere, at alt fra daginstitutioner til den sociale indsats i kommunerne har de ressourcer, det kræver, at foretage den bedst mulige flygtningemodtagelse. Det er afgørende for integrationen, det er afgørende for samfundet og vigtigst af alt så er det afgørende for det individuelle barns trivsel.

SF ønsker også en styrkelse af de lokale foreninger, så de kan være med til at sikre en god start med en aktiv fritid og at de bliver en del af de lokale fællesskaber. Et tilskud på 20 millioner kroner fordeles mellem DGI`s, DIF`s og DUF´s foreninger efter samme model hvor man fordelte midler under corona nedlukningen.

Vi skal sikre, at de ukrainske børn hurtigt bliver en del af de lokale fællesskaber og her kan forenings-Danmark noget helt særligt. Via fodboldholdet, gymnastik eller spejder kan de ukrainske børn og unge både have et aktivt fritidsliv, men også finde venner her i deres nye tilværelse.