Af Pia Moldt (S), næstformand og Anne Hjortshøj (S) og Lise-Lotte Lervad Larsen (S)– medlemmer af Børn- og Familieudvalget

Pasningsgarantien – muligheden for at få sine børn i dagtilbud tæt på hjemmet er i dag et gode i mange kommuner, herunder Randers Kommune. Sådan skal det naturligvis være, da mange forældre har arbejde eller uddannelse de skal passe, og det kan ikke lade sig gøre uden ordentlige pasningsmuligheder for børnene.

I Randers Kommune har vi pasningsgaranti inden for 5 distrikter, således er forældrene garanteret en plads tæt på hjemmet. Kommunen overholder pasningsgarantien i alle distrikter, men der har været sagt og skrevet meget om udfordringer med pasningsgarantien i dagtilbud Sydøst Det er særligt 0-2 årsområdet der pt. er presset, og årsagerne er mange bl.a. en vandskade i Toftegården, en bus der ikke kunne bruges alligevel, en bålhytte som grundet brandfare ikke kunne bruges og forsinkelser på byggeri i Tryllefløjten.

Overholdelse af pasningsgarantien i Sydøst er kun lykkedes, fordi forældre og personale har gjort alt, hvad de kunne for at tilpasse sig de muligheder, der med hiv og sving er skabt og vist stor fleksibilitet ift. løsninger. Det er helt sikkert løsninger som forældre og personale synes kunne være bedre, men som i situationen har været det mulige. Vi vil gerne sige både forældre og personale stor tak for at hjælpe med at få det til at fungere derude.

Vi ved vi har et politisk ansvar, og forvaltningen er forsat i gang med at finde løsninger, så vi på ordentlig vis kan overholde pasningsgarantien. Der er bl.a. ansat flere dagplejere, og der er løsninger på vej med bl.a. pavillonbygning og naturbus.

Vi får snart en kapacitetsanalyse, som viser behovet for dagtilbudspladser sammenholdt med de pladser vi har. Der skal bl.a. bygges en ny daginstitution i Munkdrup, og der er også planer om en ny daginstitution i Dronningborg. Når vi får kapacitetsanalysen, må vi politisk forholde os til, om dette er tilstrækkeligt, og det er det nok ikke. Vi skal nok regne med at pasningsgarantien på dagtilbudsområdet bliver budgetstof ved de kommende budgetforhandlinger, og at forvaltningen sideløbende må arbejde med flere løsninger.

Børns trivsel og rammer for det gode børneliv vil have vores største opmærksomhed nu og i de kommende år.