Af: Louise Høeg (V), Gitte Færgemann og (A)Henrik Gottlieb (A). Medlemmer af Regionsrådet

På det seneste møde i Regionsrådet fik vi vedtaget udbudsstrategien samt bevillingen til udbuddet for Etape 3C på Regionshospitalet Randers, og vi er dermed gået i gang med den 832 millioner kroner store anlægsinvestering i Randers.

Konkret bliver to ældre bygninger revet ned, så der bliver plads til et nybyggeri i form af en 20.000 m2 stor bygning indeholdende nye operationsstuer, et nyt perioperativt afsnit, ny intensivafdeling, nye fødestuer, ny børneafdeling samt et nyt neonatalafsnit.

I Regionsrådet har vi vedtaget, at projektet skal i totalentreprise med tidlig inddragelse af entreprenør, så al den viden, som vi har fra den gennemførte brugerinddragelse og disponering kan give vigtig værdi i projektudformningen, samtidig med at entreprenørens byggetekniske erfaring og udførelse med mere inddrages.

Vi foretager dermed et samlet udbud, hvor totalentreprenører og rådgivere går sammen i et hold. I løbet at 2024 vil udbuddet således blive bekendtgjort, og der vil efterfølgende være prækvalifikation, dialogfase, tilbudsfase, evaluering og indstilling fra bedømmelsesudvalget, hvor vi har lokal repræsentation i form af formanden for udvalget for Bæredygtighed, Teknik og Anlæg, Henrik Gottlieb. Den endelige godkendelse af vinderen af udbud/totalentreprise sker herefter på regionsmødet i november, og vi glæder os meget til at se den endelige udformning af det store projekt.

Det skal i øvrigt nævnes, at bygningen med de tidligere sygeplejeboliger ud mod Østervangsvej ikke længere skal sælges, men også dette areal indgår nu i realiseringen af Etape 3C.

Den nye bygning har længe være tiltrængt og betyder et bedre arbejdsmiljø for de ansatte, og ikke mindst noget bedre rammer for patienterne og deres familie.

Randers Regionshospital har også 66 særdeles moderniseringsegnede sengestuer i 1955-bygningen – og budgetforligspartierne har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet aftalt, at vi vil søge om midlerne hertil fra den “Sundhedsfond”, der er nævnt i SVM-regeringens grundlag. Sengestuerne er medtaget i projekt og udbud som en option, – så vi håber meget, at vi får penge til tidssvarende sengepladser.