Økonomien er ikke helt på plads, men det er besluttet, hvilket scenarie for ungdomsklubbernes fremtid man vil arbejde videre med.

AF CECILIE BISGAARD

Arbejdet med at skabe en ny organisering af ungdomstilbuddene i Randers Kommune har været i gang et stykke tid efterhånden. En arbejdsgruppe har kigget på forskellige forslag til, hvordan man fremover kan skabe de bedste klubtilbud, og nu er de nået så langt, at de er kommet med en anbefaling.

En anbefaling, som politikerne i Skole- og Uddannelsesudvalget på deres seneste møde godkendte, at der nu skal arbejdes videre med. De valgte det, der er blevet kaldt ’scenarie fem’.

I begrundelsen for valget af deres anbefaling skriver arbejdsgruppen blandt andet, at scenariet ”adresserer den lave tilslutning på Vestervangsskolen, giver bedre deltagelsesmuligheder for eleverne på Trekløverskolen og tager hånd om de udfordringer, som Munkholmsskolen beskriver”.

Tre nye tilbud på vej

Helt konkret har udvalget besluttet, at man vil arbejde med et scenarie, hvor der i fremtiden kun skal være ungdomsklubtilbud på de kommunale skoler, der har en udskoling, og i Randers Ungdomsskoles egne lokaler.

Det betyder, at Klubmiljø Bjerregrav nedlægges, og at der oprettes helt nye tilbud på Munkholmskolen i Stevnstrup, på Vestervangsskolen og på Trekløverskolen. De øvrige klub- og fritidstilbud, herunder Fantasifabrikken og KaosAmbassaden, vil køre videre som hidtil.

FAKTA: Derfor valgte arbejdsgruppe og politikere ‘scenarie fem’

Følgende skriver arbejdsgruppen om potentialet ved ’scenarie fem’:

– Scenarie fem vil sikre, at de udskolingselever, som går på en kommunal overbygningsskole, tilbydes et klub- eller fritidstilbud på deres stamskole.
– Scenarie fem adresserer udfordringen omkring manglede tilbud på Vestervangsskolen, Munkholmskolen og Trekløverskolen.
– Scenarie fem vil fastholde hovedparten af de velfungerende klub- og fritidstilbud, som allerede findes i den nuværende ungdomsskoleklubstruktur.

Etableringen af de tre nye tilbud kan dog kun lade sig gøre, hvis man kan finde egnede, ledige lokaler på de tre skoler.

I forhold til klubtilbuddet i Øster Bjerregrav skriver arbejdsgruppen i deres anbefaling, at den har ”relativt lave besøgstal”. Desuden er der kun 0. til 6. klasse på Bjerregrav Skole. Når de lokale folkeskoleelever skal starte i udskolingen, overflyttes de til Hornbæk Skole. Og på Hornbæk Skole er der allerede et klubtilbud, som, arbejdsgruppen mener, har plads nok til de børn, der hidtil har benyttet sig af Klubmiljø Bjerregrav.

Mindre skole-hærværk

Som tidligere nævnt blev dette scenarie valgt i høj grad på grund af de tre nye tilbud. Dette skyldes blandt andet, at der er ”relativt få elever” fra Vestervangsskolen og Trekløverskolen, der er medlem af Randers Ungdomsskole. Man forventer, at det antal vil stige, når der kommer lokale tilbud.

”Et tilbud på Trekløverskolen vil samtidig understøtte bedre deltagelsesmuligheder for de elever, som går i specialiseret undervisningstilbud,” står der i arbejdsgruppens anbefaling.

På Munkholmskolen er det ikke et lavt antal af elever, der går i ungdomsklub, det, der vejer tungst.

I en henvendelse til forvaltningen fra december 2022 skrev skolebestyrelsen på Munkholmskolen, at de ”oplever mange forsamlinger af unge i alderen 13 til 18 år, der uden noget konkret sted at opholde sig samles på skolen. Dette desværre uden opsyn af voksne og gentagende gange med hærværk af skolens materiel til følge”.

Håber er altså, at når de unge har et sted at samles, så sker der ikke hærværk i sammen grad længere.

Kender ikke økonomien

Det er selvfølgelig ikke gratis at lukke et klubtilbud for at åbne tre nye.

Forvaltningen skriver, at de på nuværende tidspunkt ikke kender udgifterne for den nye ungdomsskoleklubstruktur, som Skole- og Uddannelsesudvalget har godkendt.

Men de skriver dog, at hvis der ikke bliver tilført flere midler til området, så vil udgiften til etablering og drift af de nye tilbud ”medføre en nedsættelse af serviceniveauet i de øvrige tilbud”, da det er her pengene så skal tages fra.

Da det kun lige er blevet besluttet, hvordan organiseringen af klubtilbud skal se ud i fremtiden, vides det endnu ikke, om der kommer flere penge til området. Først er der også en række ting, som, udvalgspolitikerne har besluttet, skal undersøges – blandt andet transport til og fra ungdomsskoleklubberne, og om der er mulighed for at etablere et juniorklubtilbud på de skoler, der ikke har en ungdomsklub.