Stigende trafik på Fladbrovej i Hornbæk skal afhjælpes med en tilkørselsrampe til E45 mod Aarhus, hvis det står til Anders Henrik Jensen (V), der i Erhverv- og planudvalget har foreslået Randers Kommune at undersøge, hvad en pris på et anlæg vil løbe op i. Vejdirektoratet har dog tidligere vendt tommelfingeren ned på den løsning.

ANDERS MICHAELSEN

»Trafikmængden vil jo stige,« sådan lyder præmissen fra Anders Henrik Jensen, byrådspolitiker for Venstre, når snakken falder på Fladbrovej i Hornbæk og den fremtidige færd på vejen.

Det er blandt andet planer om at udstykke grunde til nye boliger i Langå og Stevnstrup, som ifølge politikeren skulle få de i dag 8.500 daglige forbikørende til at stige på Fladbrovej. Noget der potentielt kunne give kommunen lyst til at udvide vejen, og gøre brug af de såkaldte vejebyggelinjer, som er på Fladbrovej.

Der er to muligheder i spil for at lette trafikafviklingen omkring Fladbrovej. Den ene er at udvide Fladbrovej, mens den andnen løsning er at etablere en afkørselsrampe yderligere. Grafik: Kian Johansen med hjælp fra Datawrapper.

Her er der ikke tale om linjer, der som sådan kan ses nogle steder, andet end måske på et kort hos kommunen. Men de »usynlige« vejbyggelinjer – er ikke uvæsentlige, for de giver kommunen mulighed for at inddrage grund fra beboerne langs vejen til at lægge et ekstra spor.

Scenariet ligger ikke lige for i den nærmeste fremtid, men kunne blive aktuelt om fem-ti år. Men når Anders Henrik Jensen alligevel bragte det op på et udvalgsmøde i starten af marts, så er det fordi den trafikale problematik og de medfølgende udfordringer har rumsteret i baghovedet.

»Det har ligget i skuffen i længere tid, men det blev aktuelt for små to år siden, da Hornbæk Bageri oprindeligt fik et afslag på at udvide butikken ud mod vejen. Så nu håber jeg, vi kan få et økonomisk overblik over de muligheder, vi har, for at mindske trafikken på vejen,« siger Anders Henrik Jensen.

Foreslår tilkørselsrampe

Meget af trafikken, der blandet kører forbi bageren i Hornbæk, er trafik, der skal på E45 ifølge Anders Henrik Jensen. Og løsningen på at mindske noget af den trafik, er ifølge Venstre-politikeren en tilkørselsrampe fra Fladbrovej og ud til motorvejen.

»Det vil jo bare være så nemt, hvis man bare kunne køre direkte på E45 fra Fladbrovej og spare de fire lyskryds,« siger Anders Henrik Jensen (V)

Med en tilkørselsrampe er det tanken at lede trafikken hurtigere væk fra Fladbrovej, hvor man i dag skal hele vejen op til Viborgvej og dreje af der for at komme på motorvejen.

Håbet er også, at en tilkørselsrampe kan fremme trafiksikkerheden og give besparelser i rejsetiden. Men ultimativt skulle det gøre, at kommunen ikke ser sig nødsaget til at udvide Fladbrovej og gøre brug af de »usynlige« vejbyggelinjer.

»Laver man en ny trafikløsning, så ophæver man typisk de her vejbyggelinjer, hvis man kan se, at man ikke får brug for nye vejarealer på grundejernes jord,« siger politikeren.

Vejdirektoratet vender tomlen ned

Mens det er blevet besluttet, at forvaltningen i Randers Kommunen skal undersøge økonomien i henholdsvis et tilslutningsanlæg fra Fladbrovej til E45, og hvad det vil koste, hvis man i stedet udvider Fladbrovej – så har Vejdirektoratet tidligere forholdt sig til et tilslutningsanlæg fra Fladbrovej.

Det gjorde direktoratet tilbage i 2020 i den VVM-undersøgelse, der blev foretaget i forbindelse med den mulige udvidelse af E45 mellem Aarhus N og Randers N.

Her konkluderede Vejdirektoratet bl.a., at der »ikke (er) trafikafviklingsmæssige argumenter for etablering af et ekstra tilslutningsanlæg i nærområdet« og at det vil blive dyrt, da »området nord for Gudenåen giver anlægstekniske udfordringer i forhold til blødbund og vandspejl.«

Anders Henrik Jensen er dog stadig umiddelbar tilhænger af en tilkørselsrampe – også selvom det skulle blive dyrt.

Nu bliver det så undersøgt af kommunen, hvad de forskellige løsninger koster. Hvad skulle der til for, at du ikke længere er tilhænger af en tilkørselsrampe?

»Hvis det økonomiske overslag viser, at det bliver meget, meget dyrt. Men så har vi fået det overblik, om hvorvidt det kan betale sig. Men det er jo den afvejning, vi skal have på bordet, for at kunne tage stilling til, hvad vi går efter.«

Men er der ikke en risiko for, at det netop bliver rigtig dyrt, hvis man skal ud og bygge et sted, hvor der er »anlægstekniske udfordringer« og »blød bund« og »vandspejl«?

»Jo, men på et eller andet tidspunkt, tror jeg, vi kommer til at skulle bygge på blød bund uanset hvad. Nu er den siddende regering ikke tilhænger af, at vi skal have tre spor til Randers Nord, men det kunne godt være, at hvis der kom en anden regering, at de havde et andet syn på det, og så vil vi skulle anlægge tre spor, og så vil vi også have brug for eksempelvis en sporudvidelse over Gudenåbroen.«

Vejdirektoratets argumenter imod en tilkørselsrampe til E45 ved Fladbrovej

Der er kort afstand til tilkørsler ved Randers C, Gudenå-broerne og rastepladserne.

Trafiksikkerhed og fremkommeligheden vil blive påvirket af den korte afstand imellem til- og frakørselsramper.

Et ekstra tilslutningsanlæg ved Fladbrovej vil øge påvirkningen af det fredede fortidsminde, Christian d. III’s kanal og de naturmæssige værdier.

Projektet bliver dyrt, da Vejdirektoratet gerne vil have et parallelrampeanlæg mellem Fladbrovej og rastepladserne.

Området nord for Gudenåen giver anlægstekniske udfordringer med blødbund og vandspejl.

Et ekstra tilslutningsanlæg ved Fladbrovej vil betyde omlægning af højspændingsledninger og gasledning samt flytning af en gasstation vest for motorvejen.

Kilde: Vejdirektoratets høringssvar til Randers Kommune i forbindelse med VVM-undersøgelsen af en mulig udvidelse motorvejen mellem Aarhus og Randers, 2020.