Området omkring Thors Bakke og Tinghuset forandres for tiden. Det er begyndelsen til, at du i Randers Festuge igen kan se et kendt springvand og om et par år et nyt 13 etagers højhus på Thors tidligere grund.

KIAN JOHANSEN

Du har nok opdaget det, hvis du færdes i midtbyen. Et delvis spærret Nørrestræde, en trappe op mod biografen, der også er delvis spærret og plankeværk omkring området neden for Thors Bakke, på toppen af Østervold.

Det vidner om byggeplaner.

Tunge maskiner har i flere uger banet vejen for, at endnu et højhus bygges i midtbyen. Som i det foregående projekt længere oppe ad Thors Bakke, er det entreprenørvirksomheden KPC, der netop har begyndt forberedelserne til byggeriet af det 13 etager høje hus, med to etagers parkeringshus underneden, som skal ligge på den skrånende grund ud for biografen og den kinesiske restaurant.

For år tilbage lå på samme plads flere sten fra Norden, som skulle symbolisere sammenholdet og samarbejde mellem Randers og dens fire nordiske venskabsbyer – nemlig Lathi i Finland, Ålesund i Norge, Västerås i Sverige og Akureyri på Island.

Nu har maskinerne nedbrudt et 20-30 meter lang halvmåneformet betonbassin i fire meters højde ned, for at gøre plads til byggeriet. Bassinet havde både et låg og en bund.

Nørrestræde er delvis spærret for gennemkørsel de kommende mange måneder. Foto: Kian Johansen

Arkæologer og beluftningsbassin

Og for tiden afsøger Museum Østjyllands arkæologer området, bekræfter projektleder Ulrik Kuhrt Olesen fra KPC konsortiet.

Indtil nu er der ikke fundet noget uventet. Det halvmåneformede bassin vidste man godt eksisterede. Det har været en del af Thor Bryggerierne, der som bekendt havde bryggeri på grunden indtil 2003.

»Vi har fået at vide, at det kaldes et ’Beluftningsbassin’. Men hvad formålet var med det, ved vi ikke. Kan du eller dine læsere opklare det, er de velkommen,« lyder det med et smil fra projektleder Ulrik Kuhrt Olesen.

Der er indhentet byggetilladelse, så når arkæologerne er færdige med deres undersøgelse, så går de næste faser af byggeriet i gang. Højhuset, med en ny trappe ved siden af, forventes at stå færdigt i slutningen 2023 / starten af 2024

Men der er forbehold, for blandt andet krigen i Ukraine kan give uønskede ventetider og udfordringer.

Der er planlagt 39 lejligheder og en lokalplan åbner op for, at højhus-byggeriet kan indeholde liberale erhverv og udvalgs-varebutikker, men om det bliver realiseret, kan KPC endnu ikke fortælle noget om.

Hvad er et beluftningsbassin

Et beluftningsbassin er tilsyneladende designet til at fremme væksten af mikroorganismer, der så nedbryder spildevandet.

Mikroorganismer bruger ilt til at nedbryde organisk stof.

Spildevand tilbageholdes i beluftningsbassiner i få timer, modtager omfattende luftning og derefter skal vandet afklares i næste fase.

Kilde: da.sawakinome.com

Har du en bedre forklaring, så send det til redaktion@dinavis.dk

Iguanbryderne på vej

Længere oppe ad bakken, ved Tinghuset er endnu et projekt i gang. Og det er derfor, at Nørrestræde og dele af Møllegade er delvis afspærret indtil efter sommerferien.

Asfalten på pladsen foran Tinghuset på Møllegade fjernes og efter planen skal springvandet Iguanbryderne indvies i Randers Festuge 2022.

Springvandet ”Iguanbryderne” skal stå på pladsen foran Tinghuset. Arbejdet er gået i gang. Foto: Kian Johansen

I den forbindelse ryger der tre parkeringspladser ude midt i krydset, hvor Nørrestræde, Møllegade, Schousgade og Laurentiigade mødes. Renoveringsarbejdet af iguanbryderne og det store firben er allerede i fuld gang, har Jan Nørskov Jørgensen, der er formand for Foreningen By- og Landskabskultur i Randers Kommune, tidligere fortalt i Din Avis. Granitkummens blokke er adskilt og ligger til rensning hos en lokal virksomhed.

Projektet er gjort økonomisk muligt med støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål, Lemvigh-Müller Fonden, Sparekassen Kronjylland, Randers Kommune samt bidrag fra de lokale entreprenører, der udfører arbejdet: Anlægsgartner Torben Jensen & Søn, John Drejer, CS Metal og Murerfirma Niels Bugge.

Og så har Ingeniørfirmaet Stokvad udført det store projekteringsarbejde med projektet uden beregning.

Iguanbryderne

Springvandet ”Iguanbryderne” er udført af Niels Holm og blev opstillet i 1908 på den daværende Frederiks Plads, nuværende Østervold.

Det forestiller to drenge, der kæmper om et firben.

Iguanbryderne er den tredje ældste skulptur i Randers og den eneste fra dette årti.

I 1962 blev det placeret på en mindre plads på Viborgvej, tæt på Randers Stadion og Randers Tennisklub.

Den blev taget ned i 2012, for at give plads til Water & Wellness.

Foreningen for By- og Landskabskultur i Randers Kommune har i ti år forsøgt at finde en ny placering til kunstværket og at få det renoveret.

Pengene kommer fra en gruppe af lokale borgere, der har indsamlet betydelige midler ved en række fonde. Lokale virksomheder, pengeinstitutter og Randers Kommunes kunstfond har også bidraget økonomisk til projektet.

Beløbet var nået op på 1,2 millioner kroner. Den sidste halve million kroner kom som et tilskud fra Randers Kommune.

Uden vand i 10 år

Der er arbejdet på den her løsning i 10 år. Foreningen By- og Landskabskultur i Randers Kommune med formand Jan Nørskov Jørgensen i spidsen har længe samlet midler ind til, at man kunne flytte springvandet Iguanbryderne fra et depot til en placering foran Tinghuset.

Springvandet har stået i depot siden 2012. Siden 1962 stod det ved Viborgvej, tæt på Randers Stadion og tennisklubben. Men på grund af etableringen af Water & Wellness røg det efterhånden forfaldne kunstværk i depot. Oprindelig stod springvandet på Frederiks Plads, der senere blev til Østervold.