I fem måneder har det uafhængige, digitale medie, JP Randers afdækket flere alvorlige og graverende forhold i Børn- og skoleforvaltningen. Onsdag fyrede politikerne så børn- og skoledirektør, Michael Maaløe. En arbejdsmiljøundersøgelse afslørede, at den var helt gal.

KIAN JOHANSEN

Efter at have fået præsenteret resultaterne af en netop afviklet arbejdsmiljøundersøgelse blandt medarbejdere og ledere i Børn- og skoleforvaltningen, har Økonomiudvalget i Randers Kommune besluttet at indstille til byrådet, at samarbejdet med børn- og skoledirektør, Michael Maaløe ophører. Samtidig har Økonomiudvalget besluttet, at Michael Maaløe fritages for tjeneste indtil videre.

Det fortæller Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Fritagelsen sker efter at JP Randers, i en serie af artikler, blandt andet har skrevet om hvordan medarbejdere i Børn- og skoleforvaltningen tilsyneladende har levet i en syg ledelseskultur. Gennem blandt andet aktindsigter og interviews med flere nuværende og tidligere medarbejdere har JP Randers afdækket, hvordan medarbejdere følte sig udskammet og ikke turde sige deres mening af frygt for direktørens ‘straffeaktioner’.

Politikere uden viden

Samtidig er det blevet belyst, hvordan flere problematiske sager i forvaltningen ikke er blevet præsenteret for politikerne, så de kunne handle i tide. Det er også belyst gennem aktindsigter, at flere ledere for over to år siden har gjort opmærksom på direktørens harske lederstil.

Samtidig er Michael Maaløe i flere omgange blevet pålagt påbud fra kommunaldirektøren og sat under observation af kommunaldirektøren. To gange i de seneste par år har flere politikere bedt om Michael Maaløes afgang. Begge gange undgik han dog den skæbne, men ikke den tredje gang.

Efter måneders pres fra især lokale medier, politikere, tidligere ansatte og pårørende, valgte man at iværksætte en medarbejderundersøgelse. Her har medarbejdere i den pågældende forvaltning både rejst hård kritik af det psykiske arbejdsmiljø og tvivl om, hvorvidt direktøren formår at levere korrekt information til politikerne.

“Vi har nu dokumentation for en række udfordringer i forhold til arbejdsmiljø og trivsel i Børn- og skoleforvaltningen. Rapportens konklusioner gør stort indtryk. Vi må konstatere, at det billede rapporten tegner af ledelsesstil ikke stemmer overens med kerneværdierne i forvaltningen af Randers Kommune. Det handler vi på. Som økonomiudvalg indstiller vi derfor, at vi er nødt til at afbryde samarbejdet, ” siger Torben Hansen (S), der som borgmester også er formand for Økonomiudvalget og indtil videre havde udtrykt sin tillid til Michael Maaløe.

“Det handler nu om at genskabe et godt arbejdsmiljø og en god trivsel i børn- og skoleforvaltningen. Jeg vil sammen med de respektive MED-udvalg og fællestillidsrepræsentanter udarbejde en handleplan, som vi orienterer byrådet om. Samtidig går vi i gang med at udarbejde plan for opgaverne i den kommende tid. Jeg vil også takke Michael Maaløe for de mange resultater, han har opnået og for hans indsats,” siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune.

Jesper Kaas Schmidt varetager ledelsen af børn- og skoleforvaltningen indtil videre.