Jonas Dahl, der selv er student fra Randers Statsskole, er valgt som ny bestyrelsesformand for stedet.

Jonas Dahl, hospitalsdirektør for Regionshospitalet Randers, er valgt som formand for bestyrelsen for Randers Statsskole.

Sammen med næstformand, Søren Høirup, direktør for virksomheden Medarbejderne, den øvrige bestyrelse, gymnasiets personale og elever skal han de næste fire år være med til at præge udviklingen på en skole, der kan spore sine rødder næsten 500 år tilbage, og som om fire år fejrer 100-års jubilæum i bygningen på Rådmands Boulevard.

Hjem, ud og hjem

Randers Statsskole er ikke ny for Jonas Dahl, og Jonas ikke ny for Randers Statsskole. Han er selv student fra gymnasiet, hvor hans mor, Birgitte Dalsgaard, i øvrigt var lektor i dansk og tysk i næsten 40 år.

Som tidligere elev har han indsigt i, hvad Randers Statsskole kan bibringe byen Randers, og dengang som nu skal han være med til at præge retningen for læringsmiljøet, livsoplysningen, uddannelsen og det levede liv inden for – og ikke mindst uden for murene på Randers Statsskole.

Sammen med resten af bestyrelsen skal Jonas Dahl være med til at åbne Randers by for eleverne, der for eksempel allerede nu benytter Regionshospitalet i undervisningssammenhæng.

Stor elevsøgning

For det er først og sidst eleverne, det drejer sig om. Og elever er der heldigvis rigtigt mange af. For søgningen til Randers Statsskole har i år været stor – så stor, at skolen desværre har måttet sende omtrent en klasse videre til andre gymnasier i området.

Så til trods for Randers Statsskoles modne alder, er det stadig attraktivt at tage en studentereksamen fra gymnasiet. At det også i fremtiden bliver attraktivt at være gymnasieelev på Randers Statsskole, skal den nye bestyrelse, sammen med den nye rektor og den øvrige ledelse, nu sætte retningen for.

Samtidig tager gymnasiet afsked med den afgående bestyrelsesformand, Søren Keiding, Aarhus Universitet, efter 12 års dygtigt og dedikeret formandskab.

Om Jonas Dahl

Født 26. februar 1978 i Randers.

Matematisk student fra Randers Statsskole i 1998 og cand.mag. i samfundsfag og historie fra Aarhus Universitet i 2007.

Fra 13. november 2007 og frem til 6. august 2016 medlem af Folketinget, valgt for Socialistisk Folkeparti.

Tidligere skatteminister, mens Helle Thorning-Schmidt var statsminister.

Har siden 2016 været hospitalsdirektør for Regionshospitalet i Randers.

Har arbejdet som fuldmægtig i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, og har også boet i Seattle, USA.

Jonas Dahl er medlem af bestyrelsen på Randers Statsskole og i 2021 udpeget som bestyrelsesformand for Egmonthøjskolen.