Siden forsommeren 2023 har Vandmiljø Randers arbejdet med at separatkloakere en del af Mariagervej og de tilhørende sideveje.

Næste del af projektet kræver, at der igen graves midt på vejen på Mariagervej, og derfor er det nødvendigt at spærre den store vej for gennemkørsel. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Det sker i vinterferien fra mandag 12. februar til fredag 16. februar, og gennemgående trafik opfordres derfor til at køre andre veje.

Mens der graves i Mariagervej, vil der blive etableret omkørsel ad de omkringliggende veje.

Den offentlige trafik i området vil også køre andre veje end sædvanligt. Det kan du læse mere om på www.midttrafik.dk.

Brønde og stik

I forbindelse med kloaksepareringen i området omkring Mariagervej skal Vandmiljø Randers etablere to brønde og to stik på stykket mellem Frejasvej/Ymersvej og Solsikkevej.

»Fordi brøndene er placeret midt i vejen, er vi nødt til at spærre helt af mellem de to sidegader. Der bliver naturligvis etableret omkørsel i området, men vi vil opfordre til, at man overvejer at finde en helt anden rute i de fem dage, vi arbejder ude i vejen,« siger Ole Søby, der er projektleder hos Vandmiljø Randers, i pressemeddelelsen.

Gravearbejdet gennemføres i vinterferien for at genere trafikken mindst muligt.