Arbejdsgruppen, Fjernvarme i Assentoft er gået i gang med at undersøge om Assentoft kan få deres eget kraftvarmeværk.

KIAN JOHANSEN

En mindre gruppe borgere med Kristian Haugland i spidsen har sat sig for at skaffe fjernvarme til Assentoft.

»Jeg gør det, fordi jeg simpelthen syntes det er idiotisk ikke at udnytte den energi, vi har i forvejen og så skal vi jo af med naturgassen under alle omstændigheder,« forklarer han.

Han fik ideen til at nedsætte en arbejdsgruppe allerede for et halvt års tid siden og har fået flere naboer med og har præsenteret de to lokale politikere, Anker Boje (S) og Morten Lindberg (V) for ideen.

Samarbejde skal undersøges

DAKA, der henter døde dyr fra landbruget og private dyrehold og genanvender dem som råvarer i biodiesel- og kødbenmelsproduktion, ligger tæt på Assentoft og her bruges der en del energi på at køle det varme vand ned, der bruges i produktionen. Arbejdsgruppen vil kontakte DAKA for at høre, om der kan etableres et samarbejde.

»Jeg har bekendte i Hedensted og Løsning og her har man i flere år fået overskudsvarme fra Daka-anlægget dernede. Overskudsvarme fra DAKA her i Randers ville kunne forsyne Assentoft og det halve af Romalt med varme,« lyder buddet fra Kristian Haugland der har spurgt Verdo om de er interesserede i at etablere fjernvarme i Assentoft inden for en nær fremtid.

»Svaret lød, at man måske, med tryk på måske, ville kigge på det i 2024. Hvis vi kommer videre med arbejdsgruppens planer, vil næste skridt med borgermøde og indhentning af lån og de næste faser af et muligt fjernvarmeanlæg kunne være godt på vej inden for halvandet år,« lyder det fra Kristian Haugland der nu går i gang med at indhente uforpligtende forhåndstilsagn fra borgere i Assentoft, for at afdække, om man skal gå videre med arbejdet i at skaffe fjernvarme til Assentoft.

»Jeg gør ikke det her for at provokere. Men jeg gør det fordi jeg selv har følt mig provokeret af tanken om, at man lader grøn energi slippe op i atmosfæren. Det er ikke logisk.«

Søger tilkendegivelser

Arbejdsgruppen har gennem én af fjernvarmeambassadørerne i brancheforeningen ’Dansk Fjernvarme’ – et lokalt forsyningsselskab, der driver 10 mindre varmeværker – fået lavet de første beregninger, der viser, at grøn fjernvarme ikke kan udelukkes i Assentoft, -og det til en pris der forventes at kunne være meget attraktiv.

»Tro mig, vi vil ikke gå ud med det her offentligt, hvis vi ikke troede på, at det var en mulighed,« fortæller Kristian Haugland der blandt andet har undersøgt muligheden for, hvordan man ville kunne tilslutte forbrugere via en mindre tilslutningsafgift og derefter med al sandsynlighed ville kunne strække den samlede udgift ud i flere år til anlæg og rørføring. Det skulle ske via låntagning gennem kommunale lånepuljer.

Hvis interessen er stor nok i Assentoft vil der blive afholdt borgermøder med deltagelse af arbejdsgruppen og fjernvarmeeksperter, der kan fortælle mere om de fremtidige muligheder for fjernvarme i byen.

Derefter skal der udarbejdes et projektforslag, der skal godkendes af kommunen. Når det er godkendt, skal der optages lån til finansiering af fjernvarmerør i byen, et varmeproduktionsanlæg på varmepumper og eventuelt overskudsvarme. Herefter kan fjernvarmen etableres, men alt afhænger af, om der er tilslutninger nok til, at projektet bliver økonomisk rentabelt.

Er du interesseret i fjernvarme i Assentoft, kan du tilmelde dig og læse mere på www.fjernvarmedjursland.dk