Knap 650.000 kroner er blevet delt ud til forskellige projekter i Randers Kommune.

AF CECILIE BISGAARD

På det seneste møde i Landdistriktsudvalget skulle politikerne tage stilling til fire ansøgninger om støttekroner.

De fire ansøgninger var oprindelig sendt til LAG Randers-Favrskov, men de valgte at indstille de fire projekter udelukkende til kommunal finansiering. Det skyldes, at 2022 er det sidste år med den nuværende LAG-bestyrelse og deres uddelinger, og de har valgt at prioritere deres midler til erhvervsprojekterne.

Derfor havde LAG Randers-Favrskov indstillet ’Bjerregrav Big Bowl’, ’Det gode børne- og ungeliv i Øster Velling’, ’Forbedret adgang til Nørreåen’ og ’Fussingø Outdoor’ til kommunale støttekroner. De fik alle sammen godkendt deres ansøgning.

Det vil man opføre

I Øster Bjerregrav vil man gerne opføre en stor ’Skate Bowl’, der kan samle alle med interesse for skate og hjul. Det projekt har Landdistriktsudvalget nu bevilliget 200.000 kroner til. Opførelsen er sat til at gå i gang til marts næste år.

En borgerinddragelsesproces med fokus på børn i Øster Velling har resulteret i et ønske om at etablere en pannabane, en bålhytte og et øget arbejde med biodiversitet. Det samlede projekt har fået 74.800 kroner af udvalget og kan gå i gang allerede i efteråret.

Nær Fladbro ved Nørreåen er der ønske om at etablere en forhøjet adgangsti og en platform, hvor man for eksempel vil kunne fiske fra. Herudover vil man formidle om udskibning af sand til ballast i skibe fra Randers Havn. Sandstedet er blevet et yndet udflugtsmål for især børnefamilier. Det projekt har udvalget givet 68.500 kroner til. Den kan også gå i gang allerede til efteråret.

Randers Kommune har været tovholder på en længere inddragelsesproces med aktører omkring det tidligere Ålum Stadion. Mountainbikere, ryttere, orienteringsløbere, spejdere, Naturstyrelsen, naboer og borgere fra lokalområdet har været involveret i tre fysiske møder.

Intentionen er at skabe en eventplads til for eksempel større cykelløb. Man vil også gerne skabe en plads, der giver god adgang til den kommende naturnationalpark i Fussingø-området. Man vil blandt andet gerne opføre et madpakkehus, omklædningsafskærmning, toiletfaciliteter og et mountainbike-værksted.

Projektet har Landdistriktsudvalget bevilliget 303.128 kroner. Dette projekt er også sat til at gå i gang til marts.